Meny
Energihamnen vid Gävle Hamn på Ostkusten

Snabba fakta

✓  900 fartygsanlöp varje år

✓  2 800 meter kajer

✓  1 000 000 kvadratmeter lagringsyta

✓  180 000 kvadratmeter magasin

✓  6 terminaler

✓  6 miljoner ton gods hanteras varje år