3.2°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn

Nordic Storages cisterns färger går i blåvitt i Gävle hamn – Vilket vittnar om var företaget startade, berättar Gari Mackinovski med ett leende. Gari är terminalchef för Nordic Storages depåer både i Gävle och Göteborg och det var i Göteborg företaget startade år 2000 och färgerna hämtades såklart från IFK Göteborg. Gari själv är tvättäkta göteborgare och IFK-fan, men han trivs när han är upp i Gävle och arbetar.

”Det är spännande att arbeta i Gävle hamn då det är en blandhamn. Man samsas om utrymmet med andra produkter och aktörer som följer andra regler och föreskrifter, det gör att man ständigt lär sig något nytt” berättar Gari.

Ulf Vleeshouwers heter mannen som startade Nordic Storage, som arbetar med att tillhandahålla lagringsutrymme och hantera produkter för kunders räkning i cisterner och bergrum. Företaget köptes sedan upp av den större koncernen Glencore Plc med huvudkontor i Baar, Schweiz. Nordic Storage är en av Skandinaviens största lagringsföretag för flytande bulk och har depåer på sju olika platser i Sverige (samt en i Danmark) och depån i Gävle är den nordligast belägna.

Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2. Produkten som Nordic Storage ansvarar för anländer vanligtvis via fartyg till Gävle hamn och pumpas upp till cisternerna för att lagras. Gari har arbetat på Nordic Storage sedan 2008 och har från start haft Gävle Hamns depå under sitt ansvar. Han är på plats i Gävle knappt en gång i månaden för möten och översyn. Det vardagliga arbetet med tillsyn och underhåll sköter en underentreprenör. Det arbetet består av allt från att patrullera depån till att kontrollmäta volymer, ta prover, samt tillsyn så att allt är i bra skick.

”Det råder en fin stämning i hamnen. Man ställer upp och hjälper varandra. Det upplever jag som unikt i Gävle hamn”, avslutar Gari.