Fraktfartyg vid Gävle Hamn på Ostkusten

Kontakta oss

Gävle Hamn AB
Fredriksskans
806 47 Gävle

Reception 026-17 88 43

E-post  info@gavlehamn.se

Ledning

Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn

Fredrik Svanbom

Verkställande Direktör
076-100 61 87
fredrik.svanbom @gavlehamn.se
Gunilla Persson, Ekonomichef, Gävle Hamn

Gunilla Persson

Ekonomichef
070-084 03 79
gunilla.persson @gavlehamn.se
Linda Astner, Chef Port Authority, Gävle Hamn

Linda Astner

Chef Port Authority
070-623 38 41
linda.astner @gavlehamn.se
Daniel Karlsson, Infrastrukturchef, Gävle Hamn

Daniel Karlsson

Infrastrukturchef
070-414 06 03
daniel.karlsson @gavlehamn.se


Natalie Gerami

Marknads- och kommunikationschef
079-072 90 92
natalie.gerami_wallner  @gavlehamn.seEkonomi & Administration

Sandra Jonsson, Ekonom & HR, Gävle Hamn

Sandra Jonsson

HR-specialist/Ekonom
070-082 61 65
sandra.jonsson @gavlehamn.se
Karolina Nordström, Redovisningsekonom Gävle Hamn

Karolina Nordström

 Redovisningsekonom
079-072 91 25
karolina.nordstrom  @gavlehamn.se

Bo Sjögren, Systemförvaltare IT Gävle Hamn

Bo Sjögren

Systemförvaltare IT
026-17 80 90
bo.sjogren @gavlehamn.seInfrastruktur

Pontus Donnerstål, Underhållschef, Gävle Hamn

Pontus Donnerstål

Underhållschef
070-623 04 86
pontus.donnerstal  @gavlehamn.se
Ingemar Johansson, Driftschef olja/kemi, Gävle Hamn

Ingemar Johansson

Driftschef Energihamnen
070-414 05 95
ingemar.johansson  @gavlehamn.se
Magnus Hällström, Driftpersonal, Gävle Hamn

Magnus Hällström

Driftspersonal
Magnus Lind, Driftpersonal, Gävle Hamn

Magnus Lind

Driftspersonal
Jan Jansson, Driftpersonal, Gävle Hamn

Jan Jansson

Driftspersonal

Egil Norin

Drift- & Underhållspersonal

Port Authority

Hans Karström, Gruppledare Hamntrafikkontoret, Gävle Hamn

Hans Karström

Chef Hamntrafikkontoret
076-518 76 24
hans.karstrom @gavlehamn.se
Henrik Rosengren, Miljöingenjör, Gävle Hamn

Henrik Rosengren

Miljöingenjör
070-084 80 98
henrik.rosengren @gavlehamn.se

Hans Karström, Gruppledare Hamntrafikkontoret, Gävle Hamn

Tommy Törling

Brandingenjör
070-4141040
tommy.torling @gavle.se
Erik Gerdin, Trafiksamordnare, Gävle Hamn

Erik Gerdin

Trafiksamordnare
erik.gerdin @gavlehamn.se

Hannah Jarl, Trafiksamordnare, Gävle Hamn

Hannah Jarl

Trafiksamordnare
hannah.jarl @gavlehamn.se

Frida Persson, Trafiksamordnare, Gävle Hamn

Frida Persson

Trafiksamordnare
frida.persson @gavlehamn.se

Fredrik Wedin, Trafiksamordnare Gävle Hamn

Fredrik Vedin

Trafiksamordnare
fredrik.vedin @gavlehamn.se

Dan Olsson, Trafiksamordnare Gävle Hamn

Dan Olsson

Trafiksamordnare
dan.olsson @gavlehamn.se

Björn Ekfeldt, Maskinist, Gävle Hamn

Kristin Broström

Trafiksamordnare
kristin.brostrom@gavlehamn.se

Grizzly

Bogserbåt, Gävle Hamn

Beställning av bogserbåtsuppdrag

026-17 88 38
tug@gavlehamn.se
Ronny Gustafsson, Gävle Hamn

Ronny Gustafsson

Befälhavare
Odd Carlsson, Befälhavare, Gävle Hamn

Odd Carlsson

Befälhavare
Björn Ekfeldt, Maskinist, Gävle Hamn

Björn Ekfeldt

Maskinist
Ulrik Petersen, Maskinist, Gävle Hamn

Ulrik Petersen

Maskinist
Robin Uusirantanen, Däcksman, Gävle Hamn

Robin Uusirantanen

Däcksman
Pontus Fyhr, Däcksman, Gävle Hamn

Pontus Fyhr

Däcksman

Projekt

Johan Ericsson Extern Konsult, Gävle Hamn

Johan Ericsson

Extern Konsult