Meny
Godshantering i Gävle Hamn på Ostkusten

Kapacitet

Gävle hamn har sex terminaler (Containerterminalen, bulkterminalen, kombiterminalen, terminal Granudden och energiterminalen som består av Terminal olja och terminal kemi). Här hanteras årligen 6 miljoner ton gods. 

I Gävle hamn ligger ostkustens största containerterminal som nu byggs ut för att dubbleras och därmed kunna ta emot 600 000 TEU.
Gävle hamns kombiterminal tillsammans med den kombiterminal som ligger på terminal Granudden utgör en av Sveriges största kombiterminaler med en årlig hantering av cirka 80 000 TEU.

Med sina 2 800 meter kaj tar Gävle hamn årligen emot ca 900 fartygsanlöp och har en avgörande betydelse för Sveriges och framförallt mellansveriges import och export inom sjötransport.

Gävle hamn utgör ett logistikcentrum i regionen med 170 000 m2 magasin, 1 000 000 m2 lagringsytor och en logistikpark i direkt anslutning med
20 ha ledig mark. 
Vill du veta mer om tillgänglighet och ledig mark kontakta VD Fredrik Svanbom på
tel: 076 100 61 87
epost: fredrik.svanbom@gavlehamn.se

Några exempel på gods som hanteras i Gävle Hamn:
Hantering av gods i Gävle Hamn

✓ Sågat virke
✓ Papper
✓ Vätskekartong
✓ Pappersmassa
✓ Kaffe
Gävle Hamns godshantering

✓ Skrot och stål
✓ Petroleumprodukter
✓ Kemikalier till industrin
✓ Flygbränsle till Arlanda
✓ Kaolinlera till pappersindustrin
Containerhantering i Gävle Hamn

✓ Legeringar till stålindustrin
✓ Vägsalt
✓ Kätting till oljeplattformar
✓ Biobränslen till kraftvärmeverk
✓ Vindkraftverk