Inneliggande fartyg

Fartyg Från/till Terminal Kajplats Avgång kaj
NEPTUNUS Hamina
Norrköping
Energikajen
Energikajen
27
27
2018-10-21 05:00
DONGEBORG Szczecin
Sundsvall
Östra kajen
Östra kajen
12
12
2018-10-23 15:00

Förväntade fartyg

Fartyg Från/till Terminal Kajplats Ankomst kaj
ADELINA D Gdansk
Norrköping
Containerkajen
Containerkajen
17
17
2018-10-22 05:30
PRIMA LADY Gent (Ghent)
Okänt utlänskt kustområde
Södra kajen
Södra kajen
8
8
2018-10-22 21:00
VLIEBORG Rotterdam
Rönnskär
Sligkajen
Sligkajen
16
16
2018-10-23 06:30
HARRISON Stockholm
Rotterdam
Containerkajen
Containerkajen
17
17
2018-10-24 09:00
BALTIC PETREL Göteborg
Hamburg
Containerkajen
Containerkajen
19
19
2018-10-25 07:00
SCANDINAVIA Göteborg
Fredericia (Og Shell-Havn
Energikajen
Energikajen
27
27
2018-10-25 12:34
IOLAOS Santana
St Petersburg
Granudden
Granudden
302-303
302-303
2018-10-26 21:00
TRANS FJELL Helsingborg
Uusikaupunki
Kemikaliekajen
Kemikaliekajen
1
1
2018-10-27 12:00