Etablering och ledig mark

Gävle hamn har stora lagerytor. Förutom flygbränsle och andra former av drivmedel och kemikalier lagras allt från vindkraftverksdetaljer till varulager. Ett exempel är Byggmax som etablerat ett lager för distribution till sina 55 byggvaruhus, från Norrköping och norrut. Gävle Hamn har god kapacitet att växa. För närvarande har vi en logistikpark i direkt anslutning till hamnområdet på 20 ha med ledig mark.

Är du intresserad av att etablera verksamhet i hamnen och behöver ett varulager, logistiklager eller hamnmagasin?

Kontakta
Kontakta Fredrik Svanbom när du behöver varulager, logistiklager eller hamnmagasin med import- och exportmöjligheter.

 Fredrik Svanbom, VD
+46 26-17 88 61, 
+46 76-100 61 87
fredrik.svanbom@gavlehamn.se