Meny

Etablering och ledig mark

Gävle hamn har stora lagerytor. Förutom flygbränsle och andra former av drivmedel och kemikalier lagras allt från vindkraftverksdetaljer till varulager. Ett exempel är Byggmax som etablerat ett lager för distribution till sina 55 byggvaruhus, från Norrköping och norrut. Gävle Hamn har god kapacitet att växa.

Gävle Hamn har även en logistikpark i direkt anslutning till hamnområdet:
Befintlig lagringskapacitet: 170.000 m2
Expansionsområde: 20 ha
Lämpligt för export- och importlager
Strategiskt läge nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor
i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar
Korta och kostnadseffektiva transporter från hamn till lager
Är du intresserad av att etablera verksamhet i hamnen och behöver ett varulager, logistiklager eller hamnmagasin?

Kontakta:
Fredrik Svanbom, VD

+46 76-100 61 87
fredrik.svanbom@gavlehamn.se

Kontakta Fredrik Svanbom när du behöver varulager, logistiklager eller hamnmagasin med import- och exportmöjligheter.