Meny

ENERGIOPTIMERAT
HAMNKLUSTER


2030

Program Energioptimerat
Hamnkluster 2030

Energioptimerat hamnkluster 2030 är ett 10-årigt program med huvudmålet:
Att Gävle hamnkluster till 2030 i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå, och som är i linje med 1,5 gradersmålet/Parisavtalet. Nedan följer det gemensamma och levande arbetsmaterialet som ska stödja en hög gemensam förändringskapacitet i samverkan mellan hamnaktörer att nå huvudmålet.

Ladda ned samlat presentationsmaterial i pdf.

Gemensam Målbild 2030

Symbolförteckning 1

Symbolförteckning 2

Symbolförteckning 3


Klicka för att förstora förteckningarna

Gemensam Färdplan 2030

Klusteraktörer listar pågående och planerade insatser som bär emot respektive förändringsmål. Färdplanen uppdateras löpande. Vid frågor om respektive leverans (projekt), kontakta ansvarig aktör direkt. Denna version: 210301.

Ladda ned som pdf.


Syfte
Syftet med en gemensam Färdplan 2030 är att skapa hög förändringskapacitet i samverkan genom att alla kan ta del av och ta vara på vad som är på gång och när. Ansvaret ligger kvar hos var och en att ta initiativ till insatser för respektive förändringsmål. Har du en insats du vill ska vara synlig i den gemensamma färdplanen eller har några andra funderingar?

Kontakta Jennie Johansson

Förändringsmål
En nedbrytning av de övergripande målen till konkreta förändringar i respektive process (förändringsmål). Målnivån per förändringsmål indikerar tydligt att stora insatser kommer krävas för att klara av detta till 2030! Det kommer krävas såväl enskilda insatser som gemensamma insatser.

Se Gemensam färdplan ovan för insatser mot respektive förändringsmål per klusteraktör (som hittills har valt att publicera).

Processer

Fyra huvudprocesser och två stödprocesser inom Gävle hamnkluster har definierats.


Illustrationer har skapats som beskriver respektive huvudprocessflöde, fördelningen av ansvar mellan aktörer samt vilka förändringar som behöver ske i processen (förändringsmål). Alla ska enkelt se hur var och en kan bidra. Illustrationerna utvecklas löpande.

Sjötransportprocessen

Vägtransportprocessen

Järnvägstransportprocessen

Hamnverksamheter


Programmet initierades av en förstudie som genomfördes under 2020.
Ladda ned Slutrapport Förstudie Energioptimerat hamnkluster

Kontakt Samordning Målbild, uppföljning och färdplan:
Jennie Johansson
Jennie.johansson@gavlehamn.se
070-699 20 62