Meny

Projektresultat – Efficient flow

Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Det är nu på väg att avslutas. Projektet har syftat till att effektivisera anlöpsprocessen och därigenom öka sjötransporters konkurrenskraft. EfficientFlow-projektet har haft som mål att förbättra informationsflödet för hamnaktörer under ett fartygsanlöp. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 

Port Activity App™ är en digital lösning för att dela information inför och under ett fartygsanlöp till en hamn. Informationsdelningen genom appen mellan hamnaktörer gör planeringen mer effektiv för alla inblandade. Exempelvis när det gäller den operativa planeringen så ger appen uppdaterad aktuell och korrekt information om när fartyget förväntas anlöpa, när det kommer till kaj, planerad avgångstid och eventuella förseningar etc.

”Port Acitvity App™ ser till att ge alla aktörer samma möjlighet att ta del av information om bland annat start och sluttider under ett fartygs lasthantering”, förklarar Linda Astner, Hållbarhetschef i Gävle hamn.  ”Detta bidrar till att anlöpen blir mer effektiva och till att turn-around-tiderna i hamnen kan minska. Och det i sin tur leder till mindre utsläpp.”

Ju fler som använder Port Activity App™, delar med sig och tar del av information, desto bättre kommer appen att bli. Förhoppningen är att konceptet ska spridas till andra hamnar.

Port Activity App™ kommer att utvecklas vidare och redan nu finns nya funktioner i appen såsom bl.a. sjökort där positionen för alla fartyg som är på väg till Gävle syns, uppdaterad kajinformation och kajkösystem.
På gång
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer
2020-10-23 10:21
Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans
I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn. 
Läs mer
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer