Meny

Autonoma fordon i Gävle hamn

Teknikföretaget Semcon ska under hösten undersöka hur transportflöden i Gävle hamn kan effektiviseras. Undersökningen görs i en förstudie för Gävle hamns terminaloperatör Yilport. Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras.
 
Den logistikprocess som först ska undersökas är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där sedan kranar lyfter över containern till båt. Eftersom hamnar är avgränsade områden innebär det att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar.
 
För att förstå processen på djupet kommer Semcon att kartlägga alla delar av processen, kostnader, behov och utmaningar. Därefter levererar de en kravspecifikation, konceptlösning och business case till Yilport. Till sin hjälp i projektet har Semcon ett nära samarbete med Yeti Move. De är en mjukvaruleverantör som tillhandahåller en plattform för att styra och övervaka autonoma operationer. Yeti Move samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna.
 
– För oss på Yilport är det viktigt att hela tiden ligga i framkant av teknik-utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar och i Semcon har vi hittat en partner vi verkligen tror på. Automation i hamnar är vanligt men ingen har riktigt löst att få det att fungera tillsammans med annan trafik och här är Semcon i framkant, säger Håkan Bergström, Sales Director Yilport Nordic.
På gång
2021-06-11 14:30
Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal
Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal.
 
 
Läs mer
2021-06-09 07:59
Stora störningar på Gävle Containerterminal
I samband med att terminaloperatör Yilport Gävle har bytt terminalsystem så fungerar inte verksamheten. Det råder stora störningar och långa väntetider som följd. Det arbetas dygnet runt för att lösa problemet.
 
Läs mer
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer