Meny

Invigning av pappersmagasinetDen 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.

- Detta är en oerhört viktig investering  för Gävle, Sverige och världen för att få tillgång till svenska produkter. Jag är otroligt stolt över att få vara med och inviga den här byggnaden. Vi kommer att vara en förebild för modern logistik där vi har tänkt hållbart, långsiktigt och för tillväxt, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
På grund av COVID-19 var invigningen begränsad till 50 personer. Närvarande vid invigningen var befintliga eller potentiella kunder, politiker och journalister.Lagret kommer att vara i drift i september och de första tågen fullastade med pappersrullarkommer i början av oktober.

- Detta kommer att vara en konkurrenskraftig och hållbar lösning för oss och våra kunder. Vi kommer att börja med papper från vårt Frövi-bruk och senare kan vi köra ytterligare volymer hit, steg för steg sa Peter Olson, logistikchef, BillerudKorsnäs.

Pappersindustrin är kärnan i den svenska ekonomin och den växer. Ny infrastruktur för smartare logistik behövs.

- Papper är den viktigaste varan i vår region och vi tror att det har en enorm potential för hamnen. Denna investering är vårt bidrag och vi är övertygade om att den kommer att bli framgångsrik, säger Eryn Dinyovszky, chef för Yilport Nordic.

CFS Paper-investeringen är en del av en större investeringsplan i samband med utbyggnaden av containerterminalen som kommer dubbla i kapacitet och ytterligare säkra sin plats som ostkustens största.

- Vi har ett fantastiskt samarbete med hamnmyndigheten och kommunen i Gävle och vi investerar för framtiden sa Robert Yüksel Yildrim, VD och ägare av YILPORT.

Under ceremonin kunde deltagarna se kranarna och transportbanden arbeta och skicka rullar in och ut ur lagret. Pappersrullar staplades upp till den högsta höjden på 15 meter. Under den guidade turen fick besökarna sedan se lagret på nära håll och få detaljerade förklaringar av griparna och kranarna, se hur lastningen äger rum när pappersrullar laddas från tåg till transportband, vidare in för lagring i magasinet och slutligen visades lastbryggorna pappersrullarna kommer ut ur lagret för att fyllas i containrar och sedan skickas vidare ut i världen.- Den här typen av investeringar ger en ökad konkurrenskraft för pappersindustrin som är central i mellansverige och det i sin tur stärker regionens handel både nationellt och internationell, berättade Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Fakta om magasinet

Magasinet byggdes på mycket effektiv tid på 1,5 år
Kostnad 200 miljoner SEK
Ägare och byggherre Gävle Hamn AB. Ansvar operativ verksamhet Yilport Nordic. Huvudentreprenör NCC.
25 underleverantörer har arbetat under huvudentreprenören NCC
10 olika företag med projektörer och konstruktörer har varit involverade för att designa och konstruera annläggningen
600 m ny järnväg till magasinet
En ny elektrisk transformatorstation byggdes för magasinet
Byggnadsarea 11 100m2
CFS-området totalt magasin samt tillhörande ytor 32 000m2
Byggnadens höjd 25,2m
Magasinet har enegen brandpumpbyggnad på 50m2
2 st 40m höga kranar helautomatiska
Cirka 450 m transportband helt automatiskt
Produktionens toppkapacitet 26 kranlyft per timme och kran
Höjden på pålar med pappersrullar 15 m
Lagringskapacitet ca 40 000 ton
Årskapacitet ca 750 000 ton
150-200 containrar kan anläggningen lasta ut till per dygn
5 miljarder juiceförpackningar ryms i magasinet,
var femte juiceförpackning i världen produceras i Melllansverige och kan komma att lagras här.
På gång
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer
2020-10-23 10:21
Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans
I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn. 
Läs mer
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer