Meny

Invigning av pappersmagasinetDen 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.

- Detta är en oerhört viktig investering  för Gävle, Sverige och världen för att få tillgång till svenska produkter. Jag är otroligt stolt över att få vara med och inviga den här byggnaden. Vi kommer att vara en förebild för modern logistik där vi har tänkt hållbart, långsiktigt och för tillväxt, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
På grund av COVID-19 var invigningen begränsad till 50 personer. Närvarande vid invigningen var befintliga eller potentiella kunder, politiker och journalister.Lagret kommer att vara i drift i september och de första tågen fullastade med pappersrullarkommer i början av oktober.

- Detta kommer att vara en konkurrenskraftig och hållbar lösning för oss och våra kunder. Vi kommer att börja med papper från vårt Frövi-bruk och senare kan vi köra ytterligare volymer hit, steg för steg sa Peter Olson, logistikchef, BillerudKorsnäs.

Pappersindustrin är kärnan i den svenska ekonomin och den växer. Ny infrastruktur för smartare logistik behövs.

- Papper är den viktigaste varan i vår region och vi tror att det har en enorm potential för hamnen. Denna investering är vårt bidrag och vi är övertygade om att den kommer att bli framgångsrik, säger Eryn Dinyovszky, chef för Yilport Nordic.

CFS Paper-investeringen är en del av en större investeringsplan i samband med utbyggnaden av containerterminalen som kommer dubbla i kapacitet och ytterligare säkra sin plats som ostkustens största.

- Vi har ett fantastiskt samarbete med hamnmyndigheten och kommunen i Gävle och vi investerar för framtiden sa Robert Yüksel Yildrim, VD och ägare av YILPORT.

Under ceremonin kunde deltagarna se kranarna och transportbanden arbeta och skicka rullar in och ut ur lagret. Pappersrullar staplades upp till den högsta höjden på 15 meter. Under den guidade turen fick besökarna sedan se lagret på nära håll och få detaljerade förklaringar av griparna och kranarna, se hur lastningen äger rum när pappersrullar laddas från tåg till transportband, vidare in för lagring i magasinet och slutligen visades lastbryggorna pappersrullarna kommer ut ur lagret för att fyllas i containrar och sedan skickas vidare ut i världen.- Den här typen av investeringar ger en ökad konkurrenskraft för pappersindustrin som är central i mellansverige och det i sin tur stärker regionens handel både nationellt och internationell, berättade Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Fakta om magasinet

Magasinet byggdes på mycket effektiv tid på 1,5 år
Kostnad 200 miljoner SEK
Ägare och byggherre Gävle Hamn AB. Ansvar operativ verksamhet Yilport Nordic. Huvudentreprenör NCC.
25 underleverantörer har arbetat under huvudentreprenören NCC
10 olika företag med projektörer och konstruktörer har varit involverade för att designa och konstruera annläggningen
600 m ny järnväg till magasinet
En ny elektrisk transformatorstation byggdes för magasinet
Byggnadsarea 11 100m2
CFS-området totalt magasin samt tillhörande ytor 32 000m2
Byggnadens höjd 25,2m
Magasinet har enegen brandpumpbyggnad på 50m2
2 st 40m höga kranar helautomatiska
Cirka 450 m transportband helt automatiskt
Produktionens toppkapacitet 26 kranlyft per timme och kran
Höjden på pålar med pappersrullar 15 m
Lagringskapacitet ca 40 000 ton
Årskapacitet ca 750 000 ton
150-200 containrar kan anläggningen lasta ut till per dygn
5 miljarder juiceförpackningar ryms i magasinet,
var femte juiceförpackning i världen produceras i Melllansverige och kan komma att lagras här.
På gång
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer