Meny

Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn

Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Vid överskott av el från sol och vind kan detta omvandlas till Vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas i transportindustrin eller andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip inga andra utsläpp än vattenånga.
 
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation. Vätgasen kan sedan nyttjas vid behov eller distribueras och säljas till externa köpare.
 
- Det här är en av flera möjligheter för att Gävle Hamn ska kunna erbjuda sina operatörer och kunder en långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Det möjliggör dessutom infrastruktur för att även transporter till och från hamnen samt inom regionen i framtiden kan ske hållbart, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.
 
En förstudie startas nu och beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som kommer genereras från produktionen.
 
- Vi ser positivt på att den här typen av samverkan sker i Gävle Hamn. Att tillsammans få bidra till en grön omställning för bl.a. transportindustrin känns både bra och naturligt, säger Malin Eriksson, marknadschef Gävle Energi.
 
Projektet ska även prognosticera en möjlig framtida förbrukning av vätgas genom att inventera vilka fordon och andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift.
 
- Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden. Detta projekt ökar möjligheter för en sådan utvecklingen genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor, säger Per Rosenqvist, ansvarig för Affärsutveckling Vätgas i Statkraft i Sverige. 
 
För mer information:
Natalie Gerami, Marknads- och kommunikationschef Gävle Hamn, 079-07209092, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se
Malin Eriksson, Malin Eriksson, Marknadschef Gävle Energi, 070-4140575, malin.eriksson@gavleenergi.se
Gunilla Lundén, Kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com.
 
 
 
Gävle Hamn AB är infrastrukturägare och hamnmyndighet för en av Sveriges största hamnar. Hamnen är regionens viktigaste logistiknav och ett centrum för godshantering, multimodala transporter och energilagring i Mellansverige. Här finns ostkustens största containerterminal samt en stor bulk- och projektlastterminal och en av Sveriges största energihamnar som bl a försörjer Arlanda med bränsle via en järnvägslösning. Inom hamnområdet verkar ett flertal terminaloperatörer samt finns ett större antal företag inom logistikbranschen etablerade. Gävle Hamn AB verkar för att utveckla energioptimerade och hållbara logistiklösningar i samverkan med övriga hamnaktörer. www.gavlehamn.se
Gävle Energi är ett energibolag som verkat för Gävle sedan år 1892. Idag bedriver bolaget verksamhet inom värme, kyla, elhandel, energiproduktion, kommunikation, energitjänster samt fordonsgas. Som regionens största energibolag har bolaget en viktig roll i den regionala utvecklingen för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. För Gävle Energi handlar det inte bara om att etablera och förvalta kommunens energiförsörjning på ett miljöriktigt sätt, utan också att skapa långsiktiga förutsättningar för att leva och verka i staden, både idag och imorgon. www.gavleenergi.se
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 4000 anställda i 16 länder. www.statkraft.se.
På gång
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer
2020-10-23 10:21
Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans
I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn. 
Läs mer
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer