Meny

Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.

Då vi har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling. 
"Gävle Hamn vill vara en positiv kraft i omställningen av samhället till ökad hållbarhet och vi tror också det är viktigt att ligga i framkant inom hamnvärlden när det gäller digitalisering. Syftet med den nya funktionen är att Gävle Hamn ska kunna fokusera och driva på utvecklingsarbetet inom dessa områden," säger Fredrik Svanbom, VD.
 
Funktionen är ny men rollen som Hållbarhetschef tillsätts mycket naturligt av en Gävle Hamnsarbetare sedan många år - Linda Astner. Linda har jobbat med hållbarhet på olika sätt under hela sin yrkeskarriär. Innan hon kom till Gävle Hamn arbetade hon som miljökonsult och som ingenjör inom kemiindustrin, en bransch som var tidigt ute när det gäller miljöfrågor. Till hamnen kom hon redan hösten 2007, då hon anställdes för att bl a driva tillståndsfrågorna inför uppgraderingen av farleden och den stora hamnutbyggnaden 2009-2014. Linda gick in i rollen som chef för hälsa, säkerhet och miljö 2011 och sedan 2016 har hon även haft hand om trafikstyrning och bogserbåtar, som chef för Port Authority. 
 
"De senaste tre åren har varit jättespännande! Vi har byggt upp Port Authority och samtidigt engagerat oss i nationellt uppmärksammade projekt inom det digitala området," säger Linda.
 
Det största av dessa projekt är den s.k. Port Activity App, en mobilapplikation som snart kan finnas även i din smartphone, och som Gävle Hamn skapat tillsammans med Sjöfartsverket m fl, för att kunna utbyta information kring ett fartygsanlöp mellan fartyg och olika hamnaktörer. Syftet är att öka effektiviteten i anlöpen och att få miljövinster. Mer information om den kommer under våren!

Samtidigt som Linda tillträder rollen som Hållbarhetschef, går Hamnens logistikutvecklare, Niklas Hermansson, in i rollen som chef för Trafik- och Säkerhetsavdelningen - en roll som passar honom ypperligt då han dels har många år som fartygsagent i bagaget och dels har arbetat med trafik- och sjöfartsfrågor både i ett regionalt och nationellt perspektiv inom Trafikverket.
 
"Jag har haft förmånen att få arbeta med otroligt kompetenta medarbetare", säger Linda. "Med de nya funktioner vi skapat sedan 2016 och inte minst med de lyckade rekryteringar vi gjort - kan man säga att jag rationaliserat bort mig själv från både trafik, hälsa, säkerhet och miljö. Det känns himla bra! Och det allra bästa är att jag kommer få fortsätta jobba med samma härliga kollegor - men med fullt fokus på de frågor jag brinner lite extra för - hållbarhet och digital utveckling!"

På gång
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer