Meny

Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.

Cargo Survey har lossat tankbåtar sedan 80-talet då Leif Virén startade företaget med verksamhet i Gävle Hamn. Anna-Karin Hector, som idag sitter som VD för företaget blev anställd något år efter uppstart och har varit med sedan dess.

”Mycket har hänt, bland annat såldes företaget år 2000 till ett engelskt företag och sedan vidare till Bureau Veritas. 2007 kom Rikard in i bilden och sedan valde vi att tillsammans köpa tillbaka företaget. Det har alltid känts svenskt och familjeägt, så nu är det där det hör hemma”.

Rikard Nordlander anställdes som inspektör och lossningsledare och utförde kvantitetsinspektioner. Nu ansvar han för hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Idag är det totalt 17 heltidsanställda i Sverige och ca 40 deltidsanställda samt underleverantörer, fördelat på kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Gävle. Merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn med 6 anställda och 15 timanställda/underleverantörer.

Oljebolagen anlitar dem som lossningsledare och även för att bemanna kajerna som säkerhetsvakt och ledningsvakt. Största delen av arbetet är just fartygslossning, men även provtagning av bulk (kol, pellets, ferrolegeringar etc). Ytterligare uppdrag som kan hamna under Cargo Survey är kvantitetsmätningar på bulkfartyg då man mäter in fartyg före och efter lossning och lastning och på så sätt bestämmer vikten. Även kvantitetsinspektioner genomförs där man som oberoende part mellan köpare och säljare mäter in kvantitet av tex petroleumprodukter.


”Det är ett företag med många ansvarsområden som leder till ett varierat och roligt arbete”, berättar Rikard, ”vidare så är vårt läge i Gävle hamn väldigt fördelaktigt då så många av våra största kunder som finns i hela landet finns samlade i Gävle hamn.”

På gång
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer
2020-10-23 10:21
Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans
I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn. 
Läs mer
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer