Meny

Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn

Nordic Storages cisterns färger går i blåvitt i Gävle hamn - Vilket vittnar om var företaget startade, berättar Gari Mackinovski med ett leende. Gari är terminalchef för Nordic Storages depåer både i Gävle och Göteborg och det var i Göteborg företaget startade år 2000 och färgerna hämtades såklart från IFK Göteborg. Gari själv är tvättäkta göteborgare och IFK-fan, men han trivs när han är upp i Gävle och arbetar.

”Det är spännande att arbeta i Gävle hamn då det är en blandhamn. Man samsas om utrymmet med andra produkter och aktörer som följer andra regler och föreskrifter, det gör att man ständigt lär sig något nytt” berättar Gari.

Ulf Vleeshouwers heter mannen som startade Nordic Storage, som arbetar med att tillhandahålla lagringsutrymme och hantera produkter för kunders räkning i cisterner och bergrum. Företaget köptes sedan upp av den större koncernen Glencore Plc med huvudkontor i Baar, Schweiz. Nordic Storage är en av Skandinaviens största lagringsföretag för flytande bulk och har depåer på sju olika platser i Sverige (samt en i Danmark) och depån i Gävle är den nordligast belägna.

Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2. Produkten som Nordic Storage ansvarar för anländer vanligtvis via fartyg till Gävle hamn och pumpas upp till cisternerna för att lagras. Gari har arbetat på Nordic Storage sedan 2008 och har från start haft Gävle Hamns depå under sitt ansvar. Han är på plats i Gävle knappt en gång i månaden för möten och översyn. Det vardagliga arbetet med tillsyn och underhåll sköter en underentreprenör. Det arbetet består av allt från att patrullera depån till att kontrollmäta volymer, ta prover, samt tillsyn så att allt är i bra skick.

”Det råder en fin stämning i hamnen. Man ställer upp och hjälper varandra. Det upplever jag som unikt i Gävle hamn”, avslutar Gari.

På gång
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer
2020-02-23 17:29
Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn
Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2019-03-22 14:29
Framskjuten: Handelsdagen 28 april
Handelsdagen med temat Hållbarhet som konkurrensfördel är på grund av den rådande COVID-19 situationen framskjuten till 2021
 
Läs mer
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer