Meny

Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn

Nordic Storages cisterns färger går i blåvitt i Gävle hamn - Vilket vittnar om var företaget startade, berättar Gari Mackinovski med ett leende. Gari är terminalchef för Nordic Storages depåer både i Gävle och Göteborg och det var i Göteborg företaget startade år 2000 och färgerna hämtades såklart från IFK Göteborg. Gari själv är tvättäkta göteborgare och IFK-fan, men han trivs när han är upp i Gävle och arbetar.

”Det är spännande att arbeta i Gävle hamn då det är en blandhamn. Man samsas om utrymmet med andra produkter och aktörer som följer andra regler och föreskrifter, det gör att man ständigt lär sig något nytt” berättar Gari.

Ulf Vleeshouwers heter mannen som startade Nordic Storage, som arbetar med att tillhandahålla lagringsutrymme och hantera produkter för kunders räkning i cisterner och bergrum. Företaget köptes sedan upp av den större koncernen Glencore Plc med huvudkontor i Baar, Schweiz. Nordic Storage är en av Skandinaviens största lagringsföretag för flytande bulk och har depåer på sju olika platser i Sverige (samt en i Danmark) och depån i Gävle är den nordligast belägna.

Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2. Produkten som Nordic Storage ansvarar för anländer vanligtvis via fartyg till Gävle hamn och pumpas upp till cisternerna för att lagras. Gari har arbetat på Nordic Storage sedan 2008 och har från start haft Gävle Hamns depå under sitt ansvar. Han är på plats i Gävle knappt en gång i månaden för möten och översyn. Det vardagliga arbetet med tillsyn och underhåll sköter en underentreprenör. Det arbetet består av allt från att patrullera depån till att kontrollmäta volymer, ta prover, samt tillsyn så att allt är i bra skick.

”Det råder en fin stämning i hamnen. Man ställer upp och hjälper varandra. Det upplever jag som unikt i Gävle hamn”, avslutar Gari.

På gång
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer