Meny

Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn

För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn. Exempel på de åtgärder som gjorts är investeringen i den självsläckningsanläggning utrustad med värmekameror som kommer vara på plats 2020, mottagningsrutiner för att kunna identifiera riskmaterial direkt, och bemanning dygnet runt alla dagar i veckan.

”Vi är väldigt glada över att vara kvar i Gävle Hamn. Hamnen har ett mycket bra logistikläge med närhet till både väg, järnväg och sjötrafik. Förvarar man skrot så finns också alltid en överhängande risk för inbrott. Gävle Hamn är inhägnat och med övervakning dygnet runt, vilket även det är gynnsamt för vår verksamhet”, säger Pär Jonsson som är platschef på Kuusakoski Gävle.

Pär har varit platschef i två år och dessförinnan produktionsledare i sex år.

”Vi har ett bra team i Gävle. Och i min roll är man delaktig både på skruv- och mutternivå såväl som vid upphandling av miljonkontrakt. Det har också varit spännande att följa företagets utveckling sedan jag började”.

Företaget Kuusakoski är specialiserade på hantering av metallskrot. Terminalen i Gävle, som funnits sedan 2004, är specialister på specifikt rostfritt, då de alltid haft den kompetensen inhouse och många andra terminaler skickar sitt rostfria stål för hantering till Gävle.  Från början var det få anställda och man hanterade mycket av sorteringen manuellt. Man beslutade sedan att 2010 investera i en klippmaskin för ungefär 15 miljoner kronor, som klipper skroten på ett mycket effektivt sätt. Vissa saker, till exempel hela släp eller stora traverser/järnbalkar behöver fortfarande skäras manuellt med gasbrännare som man gjorde med allt skrotet från början. 2-3 man jobbar manuellt varje dag med den uppgiften.

Två år senare, 2012, investerade och installerade man i en fragmenteringsanläggning för runt 60 miljoner kronor. Fraggen som den kallas, klarar av att krossa mer svårsorterat skrot, som till exempel en barnvagn. Med hjälp av magneter, vindsikt och induktion separeras skroten och krossas till knytnävsstorlek för att sedan sprutas ut i olika högar, redo att säljas vidare till återanvändning. Pär Jonsson anställdes i samband med att fraggen installerades och fler anställdes i samma veva. För att driva fragmneteringsanläggningen behövs en som ansvarar för flödet in, dvs lastar materialet och sedan en som lyfter bort det när det gått genom maskinen. Dessutom behövs en som kör själva krossen och har koll på att allt fortlöper samt en kvalitetskontrollant.

Från fyra anställda när Kuusakoski etablerade sig i Gävle, är man idag, tack vare de nya anläggningarna, ungefär 25 personer som arbetar på terminalen. Terminalen i Gävle omsätter cirka 100 000 ton skrot/år.

Det skrot som Fragmenteringsanläggningen inte klarar att sortera tas vidare till Finderanläggningen. Finderanläggningen kan sortera mer detaljerat på finare skrot, genom en annan typ av känsligare sensorer. Här sorteras tunnare material som är metallhaltigt, kopparkablar etc.

Den sista maskinen som är del av Kuusakoskimaskineriet i Gävle, är spånbricketteraren och den gör precis vad den heter. Den gör bricketter av spån, genom stora hydrauliska pressar. Spånet kommer in i lass från kunder som till exempel jobbar med metallsvarvar eller fräsar. Man bricketterar spånet, dvs pressar det samman till klumpar i form av cylindrar på ungefär 10 kg styck. Detta sparar utrymme och brinner även långsammare då man återanvänder det i stålverken. Dessutom pressas också skärvätskan ut som man vill bli av med. Skärvätska används för att kyla när man skär metallen och den absorberas sedan av spånet.

Kuusakoski är ett finskt företag som finns i 8 olika länder, med ca 2500 anställda sammanlagt. I hela världen har sortering och återvinning gått starkt framåt. Kina är ett exempel på en stor maktspelare i världen som legat i topp med mängden brutet järnmalm och framställningen av stål. I dag tittar landet på att dra ner på framställningen och öka återvinningen av stål markant. I Sverige ligger utvecklingen att hantera återvunnet material längre fram och Kuusakoski är en del i den utvecklingen.

”Vi måste alla ta ansvar för att kunna nå våra klimatmål och det känns roligt att arbeta för ett företag som är en del i det” avslutar Pär Jonsson.

På gång
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer
2020-02-23 17:29
Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn
Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2019-03-22 14:29
Framskjuten: Handelsdagen 28 april
Handelsdagen med temat Hållbarhet som konkurrensfördel är på grund av den rådande COVID-19 situationen framskjuten till 2021
 
Läs mer
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer