Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång

Byggandet av CFSen, dvs ett lagringsmagasin för papper, är ett parteringprojekt mellan Gävle Hamn AB, terminaloperatör Yilport och byggentreprenör NCC.

Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.

Gävle Hamns projektledare Johan Ericsson berättade om det unika med ett helautomatiserat lager i direkt anslutning till containerterminalen som kommer öka effektiviseringen av den nya containerterminalen avsevärt. Containerterminalen byggs just nu ut till en fördubblad kapacitet av 600 000 TEU och utrymme för att lagra 3000 containrar.

Ett järnvägsspår kommer löpa hela vägen fram och in i magasinets inlastningsområde som uppgår till 3500 m2. Där lastas pappersrullarna ur tågvagnarna med hjälp av truck och lastas på automatiserade rullband, som sedan transporterar rullarna vidare in i magasinet. Inne i magasinet scannas pappersrullarna av med streckkodsläsare, hämtas av helautomatiserade traverser-kranar och magasineras i det 6500 m2 stora lagret.

När det är dags för utlastning sker även detta per automatik och när rullarna väl är ute på utlastningsområdet så lyfts de in i containrar med hjälp av truck och körs sedan den korta vägen ner till sin plats på containerterminalen – redo att skeppas vidare ut i världen.

Martin Svensson som är platschef mark, berättade vidare om att de nu lagt den 10 000 m2 stora grunden som håller på att pålas upp för att bära den gjutna plattan och stålkonstruktionen. Ungefär 1000 pålar kommer slås ner i marken och bottenplattan av betong ska byggas för att klara en last på 10 ton per m2. I möjligaste mån används betongpålar, men då de emellanåt bryts av, eller inte kommer ner till rätt grundläggningsdjup på grund av stora stenblock eller skräp i marken, så byts betongpålen ut mot en borrad stålpåle istället. I dagsläget har ca 25% bytts ut mot stålpålar. Det tar mellan 10-50 minuter att slå ner en betongpåle och man snittar 14 pålar per dag.

Mats Tiveskog, platschef för bygg, berättade att gjutning av bottenplattan beräknas starta v 40. Totalt så kommer det gå åt ca 3500 m3 betong och 500 ton armering. Montage av stålskelettet beräknas ta sin början v 44, med upp till 25 m höga stålpelare som ska ställas upp på bultgrupper. Vardera pelare väger mellan 6-8 ton.

Arbetet är naturligtvis väderstyrt, men om allt går enligt plan så borde taket ligga på vid jul och överlämnande av ett magasin färdigt att tas i bruk av terminaloperatör Yilport, bör ske i augusti nästa år, avslutar Mats.

På gång
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer
2019-07-15 09:00
Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn
Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 
Läs mer
2019-06-28 10:25
SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn
Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
Läs mer