Meny

Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång

Byggandet av CFSen, dvs ett lagringsmagasin för papper, är ett parteringprojekt mellan Gävle Hamn AB, terminaloperatör Yilport och byggentreprenör NCC.

Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.

Gävle Hamns projektledare Johan Ericsson berättade om det unika med ett helautomatiserat lager i direkt anslutning till containerterminalen som kommer öka effektiviseringen av den nya containerterminalen avsevärt. Containerterminalen byggs just nu ut till en fördubblad kapacitet av 600 000 TEU och utrymme för att lagra 3000 containrar.

Ett järnvägsspår kommer löpa hela vägen fram och in i magasinets inlastningsområde som uppgår till 3500 m2. Där lastas pappersrullarna ur tågvagnarna med hjälp av truck och lastas på automatiserade rullband, som sedan transporterar rullarna vidare in i magasinet. Inne i magasinet scannas pappersrullarna av med streckkodsläsare, hämtas av helautomatiserade traverser-kranar och magasineras i det 6500 m2 stora lagret.

När det är dags för utlastning sker även detta per automatik och när rullarna väl är ute på utlastningsområdet så lyfts de in i containrar med hjälp av truck och körs sedan den korta vägen ner till sin plats på containerterminalen – redo att skeppas vidare ut i världen.

Martin Svensson som är platschef mark, berättade vidare om att de nu lagt den 10 000 m2 stora grunden som håller på att pålas upp för att bära den gjutna plattan och stålkonstruktionen. Ungefär 1000 pålar kommer slås ner i marken och bottenplattan av betong ska byggas för att klara en last på 10 ton per m2. I möjligaste mån används betongpålar, men då de emellanåt bryts av, eller inte kommer ner till rätt grundläggningsdjup på grund av stora stenblock eller skräp i marken, så byts betongpålen ut mot en borrad stålpåle istället. I dagsläget har ca 25% bytts ut mot stålpålar. Det tar mellan 10-50 minuter att slå ner en betongpåle och man snittar 14 pålar per dag.

Mats Tiveskog, platschef för bygg, berättade att gjutning av bottenplattan beräknas starta v 40. Totalt så kommer det gå åt ca 3500 m3 betong och 500 ton armering. Montage av stålskelettet beräknas ta sin början v 44, med upp till 25 m höga stålpelare som ska ställas upp på bultgrupper. Vardera pelare väger mellan 6-8 ton.

Arbetet är naturligtvis väderstyrt, men om allt går enligt plan så borde taket ligga på vid jul och överlämnande av ett magasin färdigt att tas i bruk av terminaloperatör Yilport, bör ske i augusti nästa år, avslutar Mats.

På gång
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer
2020-02-23 17:29
Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn
Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2019-03-22 14:29
Framskjuten: Handelsdagen 28 april
Handelsdagen med temat Hållbarhet som konkurrensfördel är på grund av den rådande COVID-19 situationen framskjuten till 2021
 
Läs mer
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer