Meny

Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn

 

Kemtrans är ett av de 40 företag som är verksamma i Gävle hamn och VD och ägare är Niclas Pettersson. Företaget har funnits sedan 1984 och etablerade sig i Gävle hamn 2014.
 
”Sedan dess har allt flutit på bra med Kemtrans närvaro i Gävle hamn”, konstaterar Niclas.
 
Niclas är ensam anställd på företaget med huvudverksamhet i Norrköping. I Gävle så kontrakteras medarbetare in, när det till exempel lägger till ett fartyg med flytande kemikalier som ska pumpas in i den cistern som Kemtrans handhar. Även den dagliga tillsynen är kontrakterat via avtal. Cisternen rymmer cirka 6000 m3 och fartygen som lägger till har vanligtvis kapacitet att lasta 5000 m3. Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Svavelsyra har en mängd olika användningsområden inom pappersindustrin, metallindustrin, gruvindustrin, som elektrolyt i blybatterier och inom den kemiska industrin där svavelsyran används för tillverkning av gödselmedel, viskos, titandioxid och fosfater. Svavelsyran som lagras i Gävle hamn går framförallt till pappersindustrin. I kemisk pappersmassa så använder man sig av svavelsyra för att bleka färgen på massan.På gång
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer