Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn

Wallners åkeri har funnits i Gävle sedan 2006 och använder hamnen som uppställningsplats för tankbilar med tillhörande omklädningsrum för chaufförerna.

”Det är en självklarhet för oss att vara en av aktörerna i Gävle hamn då vi är nära utlastningen och vår verksamhet”, berättar Johan Wallner, delägare.

Hela företaget har 21 bilar och ca 70 anställda. Sammanlagt körs ca 38 000 mil i månaden. Johan Wallner är delägare tillsammans med sin kusin Jonas. Deras pappor drev det före dem och deras farfar var den som startade företaget. År 2000 fanns det ytterligare en gren med specialtransporter. Idag är det ett eget företag som drivs av Jonas kusin.

Johan började köra under tidigt 90-tal, men hans initiala inställning var att han inte skulle jobba med sin pappa. Han började sin bana med bokföring, men började snart längta ut på vägarna. Hans pappa tyckte inte att han var tillräckligt duktig på att skruva, lasta och köra så han skickade honom på en elva veckors kurs. Det var starten på ett 25 år långt samarbete. Idag är pappan pensionerad men Johan är fortsatt aktiv. Det blir mycket tid på kontoret, men han kör fortfarande tankbil emellanåt. Speciellt på sommaren då det råder chaufförsbrist.

”Jag tycker om att köra och det är väl grunden i att jag trivs med det jag gör”.

Cirka fem tankbilar och 15 chaufförer har sin ”hemmahamn” i Gävle hamn. Tankbilarna har lastat i Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland. Ingen märkbar nedgång i petroleum ha noterats berättar Johan Wallner.
 

”Förbrukningen har säkert gått ner per individ, men sedan blir det hela tiden fler människor och fler bilar. Våra fordon körs på vanlig diesel och biodiesel”.

Runt fem på morgonen går första transporten ut från hamnen och 1-2 turer hinns med innan kvällsskiftet då ytterligare 1-2 turer körs innan tankbilen ställs av för kvällen.

Chaufförerna utbildas för att få tillstånd att köra tankbil och tillståndet måste sedan förnyas med nytt test var femte år. En tankbil körs i ungefär 4 år innan chassi byts ut. Själva tanken flyttas då över och kan användas ett par gånger innan den är uttjänad.


 
På gång
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer