Ragnsells ser en början där andra ser ett slut


”Det känns bra att vara aktör i Gävle Hamn. Det är ordning och struktur. Trygghet och säkerhet prioriteras högt.”, berättar Alexander Nyberg som är Sektionschef på Ragnsells recycling i Gävle.

Alexander har suttit på den rollen sedan 2015 och kommer dessförinnan från Gävle Containerterminal så han känner området och många av de som jobbar här väl. Han ansvarar för verksamheten och sina nio kollegor på depån i Gävle.

”Branschen utvecklas i takt med att övergången till en cirkulär ekonomi lyfts fram allt mer. Precis som för vår egen del är det väldigt positivt att se hur medvetenheten hos våra kunder hela tiden utvecklas”, berättar Alexander.

Företagsidén är delvis att Ragnsells ser en början där andra ser ett slut. Avskrivna och slängda trävaror som kommer in flisas och transporteras sedan bort för att bli värmeenergi. Plaster sorteras och återanvänds i tillverkning av nya plastföremål. Även papper återanvänds. Wellpapp kan återanvändas upp till åtta gånger innan det är otjänligt och får går till förbränning.  Skrot tas omhand och transporteras bort för återanvändning i nya produkter. Spillolja hämtas och forslas sedan dit det kan hanteras så att det återigen kan ställas på hyllorna i butikerna efter att ha varit förbrukat.

Verksamheten på Ragnsells i Gävle är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.

 

”Inom segmentet Vatten och avlopp har vi stamspolningar mot föroreningar för att förebygga stopp och vid större anläggningsarbeten bistår Ragnsells med spolning”, berättar Thomas Engman som arbetar som säljare. Mycket av hans jobb består av uppsökande försäljning, kontakt- och relationsbyggande. Ragnsells fokus är tillit och effektivitet och har som mål att hjälpa kunden att hitta bra, miljömässiga lösningar för sitt avfall.

På anläggningen hanteras främst industriavfall, men Ragnsells jobbar även med sophämtning med hjälp av sopbilar, eller som det heter idag – fastighetsnära insamling med hjälp av baktömmande bil.

Och det var så det började en gång i tiden, för så länge sedan som 1881. Mjölk och potatis kördes ut från Väderholmens gård i Sollentuna och in till kunder i staden. I stället för att gå tillbaka till gården tom så tog man med sopor och avfall för hantering där. Mannen bakom denna idé var Ragnar Sellberg vars pappa, Amadeus Zakarias Leonard Sellberg, det var som startat häståkeriet. I och med Ragnars idé startades Sveriges första återvinningsstation.

Huvudkontoret ligger fortfarande kvar på Väderholmens gård och är fortsatt familjeägt i tredje generation. Idag finns Ragnsells även i Norge, Danmark och Estland, omsätter 3,5 miljarder kronor och har över 1500 anställda på 58 olika platser – och en av dem är Gävle Hamn där de funnits sedan 2006.

”Läget är fantastisk i Gävle Hamn och samarbetet gör att man känner sig som kollegor”, avslutar Alexander Nyberg.
På gång
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer