Ragnsells ser en början där andra ser ett slut


”Det känns bra att vara aktör i Gävle Hamn. Det är ordning och struktur. Trygghet och säkerhet prioriteras högt.”, berättar Alexander Nyberg som är Sektionschef på Ragnsells recycling i Gävle.

Alexander har suttit på den rollen sedan 2015 och kommer dessförinnan från Gävle Containerterminal så han känner området och många av de som jobbar här väl. Han ansvarar för verksamheten och sina nio kollegor på depån i Gävle.

”Branschen utvecklas i takt med att övergången till en cirkulär ekonomi lyfts fram allt mer. Precis som för vår egen del är det väldigt positivt att se hur medvetenheten hos våra kunder hela tiden utvecklas”, berättar Alexander.

Företagsidén är delvis att Ragnsells ser en början där andra ser ett slut. Avskrivna och slängda trävaror som kommer in flisas och transporteras sedan bort för att bli värmeenergi. Plaster sorteras och återanvänds i tillverkning av nya plastföremål. Även papper återanvänds. Wellpapp kan återanvändas upp till åtta gånger innan det är otjänligt och får går till förbränning.  Skrot tas omhand och transporteras bort för återanvändning i nya produkter. Spillolja hämtas och forslas sedan dit det kan hanteras så att det återigen kan ställas på hyllorna i butikerna efter att ha varit förbrukat.

Verksamheten på Ragnsells i Gävle är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.

 

”Inom segmentet Vatten och avlopp har vi stamspolningar mot föroreningar för att förebygga stopp och vid större anläggningsarbeten bistår Ragnsells med spolning”, berättar Thomas Engman som arbetar som säljare. Mycket av hans jobb består av uppsökande försäljning, kontakt- och relationsbyggande. Ragnsells fokus är tillit och effektivitet och har som mål att hjälpa kunden att hitta bra, miljömässiga lösningar för sitt avfall.

På anläggningen hanteras främst industriavfall, men Ragnsells jobbar även med sophämtning med hjälp av sopbilar, eller som det heter idag – fastighetsnära insamling med hjälp av baktömmande bil.

Och det var så det började en gång i tiden, för så länge sedan som 1881. Mjölk och potatis kördes ut från Väderholmens gård i Sollentuna och in till kunder i staden. I stället för att gå tillbaka till gården tom så tog man med sopor och avfall för hantering där. Mannen bakom denna idé var Ragnar Sellberg vars pappa, Amadeus Zakarias Leonard Sellberg, det var som startat häståkeriet. I och med Ragnars idé startades Sveriges första återvinningsstation.

Huvudkontoret ligger fortfarande kvar på Väderholmens gård och är fortsatt familjeägt i tredje generation. Idag finns Ragnsells även i Norge, Danmark och Estland, omsätter 3,5 miljarder kronor och har över 1500 anställda på 58 olika platser – och en av dem är Gävle Hamn där de funnits sedan 2006.

”Läget är fantastisk i Gävle Hamn och samarbetet gör att man känner sig som kollegor”, avslutar Alexander Nyberg.
På gång
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer
2019-07-15 09:00
Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn
Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 
Läs mer
2019-06-28 10:25
SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn
Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
Läs mer
2019-06-19 11:16
Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet
Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 
Läs mer
2019-06-13 12:10
Möjlighet att hyra mark i hamnen!
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 
Läs mer
2019-05-29 11:17
Handelsdagen 2019
Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Läs mer
2019-05-10 15:05
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Transport Logistic-mässan i München
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistikmässan i München 4-7 juni, hall B2 monter 416. Transport Logistics är en av världens största logistikmässor.
 
Läs mer
2019-05-08 13:33
Från kommunfullmäktige och stadshuset till Sveriges hamnars miljönätverk på Grand hotell
Utställningen, om Gävle hamns vikt som arbetsgivare, roll för regionens ekonomi och miljöpåverkan - är med överallt.
Några veckor framöver kan den beskådas på Grand hotell Elite och just nu pågår Sveriges hamnars miljönätverksträff där.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer