Handelsdagen 2019

Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Åsa Tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet pratade om Den nationella godsstrategin. Det har inte hunnit komma några resultat, men saker händer hela tiden och är på gång. Bland annat har man börjat upptäcka sjöfarten och dess potential sa hon.
 
Lars Green, Projektledare SPC, Maritimt forum pratade även han om sjöfartens potential och särskilt närsjöfart som ett möjligt alternativ till både väg och järnväg. Med den förväntade ökning av godsmängder i Europa så är det ett måste att utveckla sjöfarten för att klara belastningen.
 
Roger Blom, VD på Ernst Express visade hur företaget ligger i framkant vad det gäller hållbarhet och att det finns lösningar för att få vägtransporter mer miljövänliga. I Sverige går 60 % av vägtransporterat god på 3% av vägnätet. Att satsa på elvägar på dessa platser är en möjlig lösning som skulle ge stora effekter. Det är dags för Sverige att börja agera. Vi utreder och andra länder använder våra utredningar för genomförande. Sverige måste komma i kapp och börja agera.
 
Rickard Backlund, Logistikansvarig på SSAB pratade om hur de arbetar hållbart och utmaningarna med att transportera mycket av sitt gods både på väg och järnväg. Endast en coil stål (25 ton) får fraktas på en vanlig lastbil. Det resulterar i många lastbilar. Tågtransport från Borlänge till Italien snittar en hastighet på 7km/h. Det är nästintill promenadhastighet.
 
I efterföljande paneldiskussion och summering sammanfattades att sjöfarten idag är underutnyttjad och inrikes- och närsjöfart har stor utvecklingspotential. Som ett kapacitetsstarkt transportsätt bör sjöfarten utnyttjas i större utsträckning för att minska utsläppen.
 
Ökad sjöfart efterfrågas även av de andra transportslagen då det råder lite eller ingen konkurrens mellan trafikslagen – långväga transporter ska gå på sjö eller järnväg, men transporterna från industrin till hamnen går ofta på lastbil.
 
För att minska även lastbilarnas klimatpåverkan behövs satsningar på elektrifiering, ökad tillgång på biobränsle, men även ökad lastkapacitet på lastbilar.
 
Samspel mellan olika trafikslag är viktig för att få till effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som Regeringens godstransportstrategi har som målbild.
 


 
På gång
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer
2019-07-15 09:00
Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn
Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 
Läs mer
2019-06-28 10:25
SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn
Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
Läs mer
2019-06-19 11:16
Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet
Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 
Läs mer
2019-06-13 12:10
Möjlighet att hyra mark i hamnen!
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 
Läs mer