Meny

Handelsdagen 2019

Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Åsa Tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet pratade om Den nationella godsstrategin. Det har inte hunnit komma några resultat, men saker händer hela tiden och är på gång. Bland annat har man börjat upptäcka sjöfarten och dess potential sa hon.
 
Lars Green, Projektledare SPC, Maritimt forum pratade även han om sjöfartens potential och särskilt närsjöfart som ett möjligt alternativ till både väg och järnväg. Med den förväntade ökning av godsmängder i Europa så är det ett måste att utveckla sjöfarten för att klara belastningen.
 
Roger Blom, VD på Ernst Express visade hur företaget ligger i framkant vad det gäller hållbarhet och att det finns lösningar för att få vägtransporter mer miljövänliga. I Sverige går 60 % av vägtransporterat god på 3% av vägnätet. Att satsa på elvägar på dessa platser är en möjlig lösning som skulle ge stora effekter. Det är dags för Sverige att börja agera. Vi utreder och andra länder använder våra utredningar för genomförande. Sverige måste komma i kapp och börja agera.
 
Rickard Backlund, Logistikansvarig på SSAB pratade om hur de arbetar hållbart och utmaningarna med att transportera mycket av sitt gods både på väg och järnväg. Endast en coil stål (25 ton) får fraktas på en vanlig lastbil. Det resulterar i många lastbilar. Tågtransport från Borlänge till Italien snittar en hastighet på 7km/h. Det är nästintill promenadhastighet.
 
I efterföljande paneldiskussion och summering sammanfattades att sjöfarten idag är underutnyttjad och inrikes- och närsjöfart har stor utvecklingspotential. Som ett kapacitetsstarkt transportsätt bör sjöfarten utnyttjas i större utsträckning för att minska utsläppen.
 
Ökad sjöfart efterfrågas även av de andra transportslagen då det råder lite eller ingen konkurrens mellan trafikslagen – långväga transporter ska gå på sjö eller järnväg, men transporterna från industrin till hamnen går ofta på lastbil.
 
För att minska även lastbilarnas klimatpåverkan behövs satsningar på elektrifiering, ökad tillgång på biobränsle, men även ökad lastkapacitet på lastbilar.
 
Samspel mellan olika trafikslag är viktig för att få till effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som Regeringens godstransportstrategi har som målbild.
 


 
På gång
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer
2020-02-23 17:29
Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn
Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.
Läs mer