Handelsdagen 2019

Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Åsa Tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet pratade om Den nationella godsstrategin. Det har inte hunnit komma några resultat, men saker händer hela tiden och är på gång. Bland annat har man börjat upptäcka sjöfarten och dess potential sa hon.
 
Lars Green, Projektledare SPC, Maritimt forum pratade även han om sjöfartens potential och särskilt närsjöfart som ett möjligt alternativ till både väg och järnväg. Med den förväntade ökning av godsmängder i Europa så är det ett måste att utveckla sjöfarten för att klara belastningen.
 
Roger Blom, VD på Ernst Express visade hur företaget ligger i framkant vad det gäller hållbarhet och att det finns lösningar för att få vägtransporter mer miljövänliga. I Sverige går 60 % av vägtransporterat god på 3% av vägnätet. Att satsa på elvägar på dessa platser är en möjlig lösning som skulle ge stora effekter. Det är dags för Sverige att börja agera. Vi utreder och andra länder använder våra utredningar för genomförande. Sverige måste komma i kapp och börja agera.
 
Rickard Backlund, Logistikansvarig på SSAB pratade om hur de arbetar hållbart och utmaningarna med att transportera mycket av sitt gods både på väg och järnväg. Endast en coil stål (25 ton) får fraktas på en vanlig lastbil. Det resulterar i många lastbilar. Tågtransport från Borlänge till Italien snittar en hastighet på 7km/h. Det är nästintill promenadhastighet.
 
I efterföljande paneldiskussion och summering sammanfattades att sjöfarten idag är underutnyttjad och inrikes- och närsjöfart har stor utvecklingspotential. Som ett kapacitetsstarkt transportsätt bör sjöfarten utnyttjas i större utsträckning för att minska utsläppen.
 
Ökad sjöfart efterfrågas även av de andra transportslagen då det råder lite eller ingen konkurrens mellan trafikslagen – långväga transporter ska gå på sjö eller järnväg, men transporterna från industrin till hamnen går ofta på lastbil.
 
För att minska även lastbilarnas klimatpåverkan behövs satsningar på elektrifiering, ökad tillgång på biobränsle, men även ökad lastkapacitet på lastbilar.
 
Samspel mellan olika trafikslag är viktig för att få till effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som Regeringens godstransportstrategi har som målbild.
 


 
På gång
2019-06-19 11:16
Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet
Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 
Läs mer
2019-06-13 12:10
Möjlighet att hyra mark i hamnen!
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 
Läs mer
2019-05-29 11:17
Handelsdagen 2019
Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Läs mer
2019-05-10 15:05
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Transport Logistic-mässan i München
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistikmässan i München 4-7 juni, hall B2 monter 416. Transport Logistics är en av världens största logistikmässor.
 
Läs mer
2019-05-08 13:33
Från kommunfullmäktige och stadshuset till Sveriges hamnars miljönätverk på Grand hotell
Utställningen, om Gävle hamns vikt som arbetsgivare, roll för regionens ekonomi och miljöpåverkan - är med överallt.
Några veckor framöver kan den beskådas på Grand hotell Elite och just nu pågår Sveriges hamnars miljönätverksträff där.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer
2019-04-26 13:41
Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle hamn
Gävle har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör Gävle-området extra intressant på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.
 
Läs mer
2019-03-27 11:00
Premiärtur med nya motorn!
Efter ett motorhaveri har bogserbåten Grizzly väntat på en ny motor. I går testkördes den och idag genomfördes första arbetsuppdraget.
Läs mer
2019-03-08 08:41
Saybolt inspekterar, kvantifierar och sätter standarder
Saybolt, med ett av sina kontor i Gävle hamn, har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys av kvantitet och kvalitet på produkter under skeppning, behandling och lagring.
Läs mer
2019-03-06 14:56
Forslunds Bulktransport i Gävle hamn transporterar mest slurry i Sverige
”Tidningsanvändandet går ner, men vätskekartongindustrin går som tåget. Nya pappersmaskiner byggs neråt landet och jag tror att slurry kommer levereras till dem från Gävle. Efterfrågan kommer inte gå ner, snarare tvärtom”, säger Jonas Forslund
 
Läs mer