Meny

Handelsdagen 28 aprilHandelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap.
Tillsammans skapar vi en mötesplats där vi tar ansvar för regionens hållbara utveckling.


Temat för i år är Hållbarhet som konkurrensfördel.
Vi startar och avslutar med gemensamma block, däremellan väljer du det block som intresserar dig mest -
Internationell Handel anordnat av Mellansvenska Handelskammaren eller Infrastruktur och Logistik anordnat av Gävle Hamn.

Vi startar 11:30 med lunch och sista punkt på dagen är After Trade som avslutas 18:00

Plats: Gasklockorna i Gävle

Datum: 28 april

Tid: 11.30-18:00

Dagens program

11:30           Lunch
12:30           Inledningstalare
13:00           Praktiska exempel på hållbarhet som konkurrensfördel
13:45           Välj mellan att lyssna på blocket ”Internationella Affärer” eller "Infrastruktur och logistik".
                      Se schemat för vardera block nedan.
16:00            Crash course i hållbar utveckling, Rebecka Carlsson
16:30            Summering av dagen
16:45            After Trade med mat & mingel
18:00            Dagen avslutas 

Block: Infrastruktur och logistik
”Hur når vi klimatmålen genom samverkan och vilka affärsmöjligheter kan det ge?”
 
kl 13:45-16:00

Välkomnande
Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn

Introduktion till ämnet samt moderator
Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.
Nina Ekelund pratar om sin roll och bakgrund och öppnar upp för ämnet.
 
Paneldiskussion inleds där panelen får presentera sig, vad de representerar och hur de jobbar med hållbarhet. Sedan följer en paneldiskussion där publiken har all möjlighet att vara involverad och ställa frågor. Vad gör respektive representant i regionen, hur kan det bli bättre och hur kan vi samverka, hur kan detta sedan generera affärsmöjligheter - är några av de frågeställningar som kommer lyftas.
 
Panel:

Maria Brolin, projektchef Svea Vind – utvecklar länet vad det gäller vindkraft.
Johan Tiselius, Investment manager Infranode – Fossilfria investeringar i regionen. Hållbara finansieringar i infrastruktur och potential för detta i Mellansverige.
Roger Blom, VD Ernst Express – Ligger i framkant med miljövänliga transporter på väg.
Linda Astner, Hållbarhetschef Gävle Hamn – driver frågan om Energioptimerat hamnkluster.
Antti Vainio, politiskt sakkunnig Mellansvenska Handelskammaren – Hur ska det göras möjligt för regionens industri att köpa hållbara tjänster.
Björn Garberg, Strategisk planerare sjöfart, Trafikverket – Hur vi ska möjliggöra fossilfria transporter i länet och ut i världen.


Block: Internationella Affärer
"När din import och export blir en hållbar konkurrensfördel"

kl 13:45-16:00

Innehåll ej satt ännu
Pris:
Medlemmar 995 kr, exkl moms.
Icke medlemmar 1495 kr, exkl moms.
Anmäl dig här

Välkommen!På gång
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer
2020-02-23 17:29
Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn
Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2019-03-22 14:29
Handelsdagen 28 april
Välkommen till Gasklockorna i Gävle 28 april 2020. Temat för i år är Hållbarhet som konkurrensfördel.
 
Läs mer
2019-12-20 11:25
Branden på Kuusakoski 2016 har resulterat i mängder med förbättringar av säkerheten – nu blir de kvar i Gävle Hamn
För drygt tre år sedan självantände ett av skrotupplagen på återvinningsföretaget Kuusakoski. Externa experter togs in för att göra riskbedömningar och åtgärder följde de förslag som framkom, med de kravställda förbättringarna som följd. Nu har kontraktet förlängts och Kuusakoski blir kvar i Gävle Hamn.
Läs mer
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer