Hur påverkar hamnkonflikten Gävle hamn?

Svenska Hamnarbetarförbundet har under hösten suttit i förhandlingar med Sveriges Hamnar med målet att få till ett kollektivavtal. I dagsläget så finns ett kollektivavtal som gäller för hamnarbete i Sverige och som tecknats med Svenska Transportarbetareförbundet. Detta kollektivavtal har Hamnarbetarförbundet tackat nej till med motiveringen att de saknar inflytande i frågor såsom arbetsmiljö. Detta stämmer inte enligt Sveriges Hamnar, utan det erbjudna kollektivavtalet ger de fackliga rättigheter som andra fackföreningar har. Den omfattande strejken i Göteborgs hamn som avslutades förra året leddes även den av Hamnarbetarförbundet och handlade om liknande krav på kollektivavtal.

Hamnarbetarförbundet har nu varslat om punktstrejker i flera svenska hamnar, däribland Gävle hamn.

”Tre medarbetare inom Gävle hamn omfattas av strejken. De är anställda av terminaloperatör Yilport och arbetar på Terminal Granudden. De kommer gå ut i strejk mellan 21 och 23 den 23dje januari om allt går enligt plan. Det kommer inte att få några konsekvenser för hamnens kunder”, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.

Hamnarbetarförbundet har sagt att de kan komma ytterligare varsel och strejker, om inte denna första åtgärd leder till resultat.

Som svar på Hamnarbetarförbundets varsling av punktstrejker, så har Sveriges Hamnar valt att svara med lockoutåtgärder. Sveriges Hamnar ser inte att de har något alternativ då konflikten kan komma att kosta Sverige miljardbelopp. Hamnarbetarförbundets konfliktåtgärder i Göteborg visade sig kosta upp emot 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017.

Lock outen innebär att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön samt är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren.


På gång
2019-02-21 10:54
Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu dubbleras den
Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.
 
Läs mer
2019-02-15 11:37
Thiele har alptoppar och pannkakssmet i Gävle hamn
Slurry används vid pappers- och kartongtillverkning som fyllmedel i arket eller för bestrykning av det samma. På Thieles fabrik ligger leran som man gör slurry av, i stora berg som ser ut som lockande alptoppar. Slurryn ett utseende av pannkakssmet.
Läs mer
2019-01-11 12:08
Var tänker du besöka utställningen?
Vill du veta vilka produkter du kommer i kontakt med varje dag, som importerats över Gävle hamn? Vill du veta hur många arbetstillfällen Gävle hamn genererar? Vill du veta mer om hur sjöfart påverkar miljön? Besök vår utställning!
Läs mer
2019-01-11 09:25
Utställning på centralstationen för ökad medvetenhet om Gävle hamn
Visste du att 530 är direkt sysselsatta och nära 7500 indirekta jobb är kopplade till Gävle hamn
Läs mer
2019-01-21 14:09
En ny sorts mätmetod testas i Gävle hamn
En ny mätmetod av laserscanning, där man kan sätta instrumentet på ryggen, som en ryggsäck, och förflytta sig samtidigt som man mäter omgivningen, testas i Gävle hamn
 
Läs mer
2019-01-15 13:29
Hur påverkar hamnkonflikten Gävle hamn?
Hamnarbetarförbundet har nu varslat om punktstrejker i flera svenska hamnar, däribland Gävle hamn.

 
Läs mer
2019-01-11 09:09
Hälften av Sveriges kaffeimport går via Gävle hamn
Nu är det dags för Gävle att ytterligare stärka sin roll som Sveriges kaffestad. Det stockholmsbaserade och anrika kafferosteriet Arvid Nordquist Handelsaktiebolag importerar från och med december sitt huvudsakliga flöde av råkaffe via Gävle hamn.
Läs mer
2019-01-08 14:13
Ambulerande fotoutställning för att skapa medvetenhet om Gävle hamn
Varje dag kommer du på ett eller annat sätt i kontakt med produkter som importerats över Gävle hamn. Hamnen har en avgörande roll för din ekonomi.
Läs mer
2018-12-12 16:39
Nu har startskottet för nya containerterminalen gått
Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ägaren till Gävle hamns terminaloperatör Yilport, Robert Yuksel Yildrim, höll i startpistolen (eller kran-kontrollen).
 
Läs mer
2018-11-23 10:49
En av Norra Europas största privatägda lagringsbolag...
... för kemikalie- och petroleumprodukter finns i Gävle hamn.
 
Läs mer