Nu har startskottet för nya containerterminalen gått

Kl 14.30, 12 december sänktes den första pålen i vattnet som första steg i byggandet av den nya containerterminalen. En investering som kommer närma sig 700 miljoner kronor när den står klar, en viktig investering för såväl ostkustens största containerterminal som för hela regionen.

Gävle Hamn ABs VD Fredrik Svanbom hälsade alla välkomna och berättade om dagens containerterminal. Den är redan den största på ostkusten med en kapacitet på 250 000 TEU (1 TEU motsvarar en 20-fots container) och ska nu mer än fördubblas med ytterligare 350 000 TEU.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade om vikten av en sådan här investering i ett nationellt perspektiv. Även Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör, gästade Gävle Hamn ABs byggstart och berättade om det gemensamma muddringsprojektet som lett fram till den möjliga utvecklingen av en containerterminal att räkna med ur internationella mått.

”Genom den här investeringen sätter vi Gävle på kartan”.


Eryn Dinyovszky, VD Yilport Nordic målade upp och visualiserade utbyggnaden för åhörarna. Yilport är terminaloperatör i hamnen och gör investeringen för utbyggnaden tillsammans med Gävle Hamn AB. Robert Yuksel Yildrim, ägare till Yilport, flög upp ända från Turkiet för att närvara och pratade om sin vision för Gävle hamn på den globala marknaden.

Fler internationella gäster satt i publiken. Cyes maritime works som är byggentreprenörer (inom kort med nytt namn - Rover maritime) hade VD och kollegor inresta från Spanien. Dessutom satt det intressenter, människor från  kommunen, regionen, handelskammaren och journalister med i publiken.

Nere på containerterminalen målades det sedan upp hur planerna ska verkställas och första pålen sänktes ner. Glögg och trevlig stämning gav en varm känsla kylan till trots. Nu är det bara resten kvar! Invigning av den färdiga containerterminalen planeras ske 2020.
 
Göran Arnell, Kommundirektör, Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Katarina Norén, GD Sjöfartsverket

Eryn Dinyovsky, VD Yilport Nordic, Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Tomas Eneroth, Katarina Norén, Eryn Dinyovsky, Robert Yuksel Yildrim, ägare Yilport Holding, Antonio Daban, VD Rover Maritime Sweden

På gång
2019-01-15 13:29
Hur påverkar hamnkonflikten Gävle hamn?
Hamnarbetarförbundet har nu varslat om punktstrejker i flera svenska hamnar, däribland Gävle hamn.

 
Läs mer
2019-01-11 09:09
Hälften av Sveriges kaffeimport går via Gävle hamn
Nu är det dags för Gävle att ytterligare stärka sin roll som Sveriges kaffestad. Det stockholmsbaserade och anrika kafferosteriet Arvid Nordquist Handelsaktiebolag importerar från och med december sitt huvudsakliga flöde av råkaffe via Gävle hamn.
Läs mer
2019-01-08 14:13
Ambulerande fotoutställning för att skapa medvetenhet om Gävle hamn
Varje dag kommer du på ett eller annat sätt i kontakt med produkter som importerats över Gävle hamn. Hamnen har en avgörande roll för din ekonomi.
Läs mer
2018-12-12 16:39
Nu har startskottet för nya containerterminalen gått
Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ägaren till Gävle hamns terminaloperatör Yilport, Robert Yuksel Yildrim, höll i startpistolen (eller kran-kontrollen).
 
Läs mer
2018-11-23 10:49
En av Norra Europas största privatägda lagringsbolag...
... för kemikalie- och petroleumprodukter finns i Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-10-29 15:46
Fartygsrelaterade avgifter för 2019 höjs inte
 Gävle Hamn AB väljer att låta fartygsrelaterade avgifter vara oförändrade från 2018, med ambitionen att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till landtransporter.
 
Läs mer
2018-10-08 16:10
Byggmax lager i Gävle hamn
I Gävle hamn så är SDK shippings största och enda kund Byggmax. Alla varor som går ut till butikerna från Stockholm och norrut, lagras i Gävle hamn.
Läs mer
2018-10-01 14:12
Villa Sjötorp flyttas!
Kontraktet signerat med förening för nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.
Läs mer
2018-10-01 13:50
Alla vägar bär till Gävle hamn
Under de senaste veckorna har 14 skyltar bytts ut för att förtydliga och förenkla körningen in till Gävle hamn. Närmare 1000 fordon passerar Gävle hamns grindar dagligen, så det behövs! Välkommen!
 
Läs mer
2018-09-26 11:09
Från Granudden till Fredriksskans
Terminalen Granudden består av containrar och lagermagasin för pappersrullar. Pappersrullarna transporteras med tåg från Granudden via Gävle ut till Fredriksskans där de sedan skeppas ut med fartyg till olika destinationer för att bli bland annat kartonger och förpackningar.
 
Läs mer