Nytt kontor i Gävle hamn

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige. Haegerstrands är en av aktörerna i Gävle hamn och etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Grundaren Per Johan Haegerstrand var huvudredare för ett stort antal rederier under 1800-talet. Idag har företaget fyra huvudsakliga affärsområden – Klarering, spedition, tullhantering och försäljning av nya och begagnade containers.
 
Haegerstrands är fartygsagent åt ca 470 fartygsanlöp per år, varav större delen anlöp går via Gävle Hamn. Som fartygsagent agerar man som rederiets förlängda arm genom att ha kontakt med samtliga parter inblandade i fartygsanlöpet från lotsbeställning, kajplatsplanering till godshantering, tullfrågor och lastdokumentation. Då Haegerstrands ansvarar för speditionen så tar företaget även hand om godsägarens intressen genom exempelvis godshantering, tullhantering, magasinering, transporter etc.
 
”För godsägarens räkning är vår roll att godset ska hanteras så smidigt som möjligt, utan onödiga stopp och väntan på dokument, samt att ge löpande information och status på godset.
Vi är till exempel AEO-certifierade vilket innebär att vi har tillstånd för tullhantering och har även eget tullager i hamnen för de kunder som inte vill att gods ska tullas in direkt vid ankomst Sverige utan vid ett senare tillfälle. Till exempel om gods är osålt, ska återexporteras eller för att förbättra kassaflödet. Tullagertillståndet har gjorts möjligt i Gävle hamn tack vare den säkerhet som råder bland annat genom hamnens ISPS-certifikat, det vill säga International ship and port facility security code”, berättar Peter Ekman, Manager forwarding department.
 
Haegerstrands finns etablerade på flera olika platser i Sverige, men det var i Gävle de startade och i stan ligger huvudkontoret med 18 anställda. Nu öppnar även ett kontor i Gävle hamn.
 


 
”Det är smidigt att ha det mesta av vår verksamhet i Gävle hamn. Smidigt att tulla, bilarna kan komma till och lasta sitt gods effektivt och man får snabba svar när man har frågor till terminalen.
Dessutom är det ju en väldig fördel jämfört med till exempel hamnar i större städer som både har faktorer som rusningstrafik och väntetider”, säger Peter.
 
Med en så lång historik så har företaget varit med om mycket. Många påverkande omvärldsfaktorer såsom krig, svängande valutakurser, nya marknader, strejker och väderkatastrofer som ställer godsflöden på ända eller/och skapar nya rutter för fartyg som kan vara betydande utmaningar för företaget och kunderna.
 
”Men Haegerstrands har funnits med i över 150 år och avser vara med minst lika många år till. Vi är starkt lokalt förankrade och vill alltid ta fram bästa lösningen för våra kunder” säger Veronica Wallin, VD på Haegerstrands.
 
På gång
2018-07-30 08:00
En av Sveriges första load plates upprättades i Gävle hamn
Företaget Sören Thyr tog in Gävle hamns första load plate. Idag finns det sex stycken load plates i hamnen och ett drygt 30-tal i landet. En load plate förbättrar packningskapaciteten i en container, samt är varsammare med godset och tillåter att man säkrar godset utanför containern. 
 
Läs mer
2018-08-06 00:00
Nytt kontor i Gävle hamn
Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var under 1800-talet Sveriges största varvs- och redarstad. Haegerstrands etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Idag ligger huvudkontoret inne i Gävle, men nytt kontor öppnade i sommar i Gävle hamn.
Läs mer
2018-07-19 00:00
Hantering av flygbränsle
Från början transporterades flygbränslet på lastbil, men 2006 invigdes flygbränsletåget som går ner till Arlanda.  Flygbränsletågen tilldelades 2012 ett pris för de stora miljöbesparingarna och den minskade trängsel-och bullernivån.
Läs mer
2018-06-27 12:06
Modern behandlingsanläggning
Företaget Dewatech tar emot ungefär 15-1600 fordon per år och cirka 30 000 ton farligt avfall renas i deras maskiner. De kan hantera i stort sett allt avfall som kommer in. 
Läs mer
2018-06-27 11:40
Flygbränsletåget har vunnit flera miljöpriser
Istället för att flera gånger om dagen gå genom Stockholms innerstad, ofta i rusningstrafik, via tankbilar, så transporteras nu flygbränslet med tåg från Gävle hamn till Brista, som ligger 5 km utanför Arlanda flygplats. Nära 250 000 lastbilar har ersatts med tåg sedan 2006.
 
Läs mer
2018-07-14 12:50
Gävle hamn sätter Gävle på kartan
Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Förr som  Sveriges största varvs- och redarstad, idag som en av Sveriges största hamnstäder och som satsar på digitalisering, automatisering och effektivisering.
Läs mer
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer