Gävle hamn sätter Gävle på kartan

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Sjöfarten fick Gävle att blomstra och konkurrensen sågs inte med blida ögon av handelsmännen i Stockholm. Genom sitt inflytande lyckades de förhandla fram ett förbud för Gävle mot handel med utlandet. Trots detta växte Gävle som hamnstad och 1673 fick Gävle tillbaka sin stapelrätt, det vill säga rätten att handla med utlandet. Staden och regionen växte och under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige.

Idag är Gävle hamn en av Sveriges största hamnar och hanterar cirka sex miljoner ton gods per år. Gävle hamn är viktig både för regionens såväl som Sveriges ekonomi. Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Tack vare det har Gävle hamn som enda svenska hamn valts ut att delta i det EU-finansierade projektet Efficient Flow. Gävle Hamn satsar mycket på utveckling och att ligga i framkant vad det gäller digitalisering, automatisering och effektivisering. Efficient Flow fokuserar på att optimera godsflöde i hamn och digital informationsdelning både till sjöss och för landtransportörer.Något som hamnar i övrigt sedan kan följa, både nationellt och internationellt och därmed spara resurser ekonomiskt, tidsmässigt och ur miljöhänseende. Målet är att projektet ska bidra till varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning i andra hamnar, där Gävle hamn kommer vara först ut i världen med implementeringen!

Läs mer om Efficient flow

På gång
2019-03-22 14:29
Handelsdagen 28 maj
Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Under dagen får du veta mer om de senaste trenderna vid internationella affärer och infrastruktur och hur företag ska lyckas med export och import.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer
2019-03-08 08:41
Saybolt inspekterar, kvantifierar och sätter standarder
Saybolt, med ett av sina kontor i Gävle hamn, har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys av kvantitet och kvalitet på produkter under skeppning, behandling och lagring.
Läs mer
2019-03-06 14:56
Forslunds Bulktransport i Gävle hamn transporterar mest slurry i Sverige
”Tidningsanvändandet går ner, men vätskekartongindustrin går som tåget. Nya pappersmaskiner byggs neråt landet och jag tror att slurry kommer levereras till dem från Gävle. Efterfrågan kommer inte gå ner, snarare tvärtom”, säger Jonas Forslund
 
Läs mer
2019-02-21 10:54
Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu dubbleras den
Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.
 
Läs mer
2019-02-15 11:37
Thiele har alptoppar och pannkakssmet i Gävle hamn
Slurry används vid pappers- och kartongtillverkning som fyllmedel i arket eller för bestrykning av det samma. På Thieles fabrik ligger leran som man gör slurry av, i stora berg som ser ut som lockande alptoppar. Slurryn ett utseende av pannkakssmet.
Läs mer
2019-01-11 12:08
Var tänker du besöka utställningen?
Vill du veta vilka produkter du kommer i kontakt med varje dag, som importerats över Gävle hamn? Vill du veta hur många arbetstillfällen Gävle hamn genererar? Vill du veta mer om hur sjöfart påverkar miljön? Besök vår utställning!
Läs mer
2019-01-11 09:25
Utställning på centralstationen för ökad medvetenhet om Gävle hamn
Visste du att 530 är direkt sysselsatta och nära 7500 indirekta jobb är kopplade till Gävle hamn
Läs mer
2019-01-21 14:09
En ny sorts mätmetod testas i Gävle hamn
En ny mätmetod av laserscanning, där man kan sätta instrumentet på ryggen, som en ryggsäck, och förflytta sig samtidigt som man mäter omgivningen, testas i Gävle hamn
 
Läs mer
2019-01-11 09:09
Hälften av Sveriges kaffeimport går via Gävle hamn
Nu är det dags för Gävle att ytterligare stärka sin roll som Sveriges kaffestad. Det stockholmsbaserade och anrika kafferosteriet Arvid Nordquist Handelsaktiebolag importerar från och med december sitt huvudsakliga flöde av råkaffe via Gävle hamn.
Läs mer