Gävle hamn sätter Gävle på kartan

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Sjöfarten fick Gävle att blomstra och konkurrensen sågs inte med blida ögon av handelsmännen i Stockholm. Genom sitt inflytande lyckades de förhandla fram ett förbud för Gävle mot handel med utlandet. Trots detta växte Gävle som hamnstad och 1673 fick Gävle tillbaka sin stapelrätt, det vill säga rätten att handla med utlandet. Staden och regionen växte och under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige.

Idag är Gävle hamn en av Sveriges största hamnar och hanterar cirka sex miljoner ton gods per år. Gävle hamn är viktig både för regionens såväl som Sveriges ekonomi. Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Tack vare det har Gävle hamn som enda svenska hamn valts ut att delta i det EU-finansierade projektet Efficient Flow. Gävle Hamn satsar mycket på utveckling och att ligga i framkant vad det gäller digitalisering, automatisering och effektivisering. Efficient Flow fokuserar på att optimera godsflöde i hamn och digital informationsdelning både till sjöss och för landtransportörer.Något som hamnar i övrigt sedan kan följa, både nationellt och internationellt och därmed spara resurser ekonomiskt, tidsmässigt och ur miljöhänseende. Målet är att projektet ska bidra till varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning i andra hamnar, där Gävle hamn kommer vara först ut i världen med implementeringen!

Läs mer om Efficient flow

På gång
2019-06-19 11:16
Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet
Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 
Läs mer
2019-06-13 12:10
Möjlighet att hyra mark i hamnen!
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 
Läs mer
2019-05-29 11:17
Handelsdagen 2019
Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Läs mer
2019-05-10 15:05
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Transport Logistic-mässan i München
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistikmässan i München 4-7 juni, hall B2 monter 416. Transport Logistics är en av världens största logistikmässor.
 
Läs mer
2019-05-08 13:33
Från kommunfullmäktige och stadshuset till Sveriges hamnars miljönätverk på Grand hotell
Utställningen, om Gävle hamns vikt som arbetsgivare, roll för regionens ekonomi och miljöpåverkan - är med överallt.
Några veckor framöver kan den beskådas på Grand hotell Elite och just nu pågår Sveriges hamnars miljönätverksträff där.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer
2019-04-26 13:41
Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle hamn
Gävle har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör Gävle-området extra intressant på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.
 
Läs mer
2019-03-27 11:00
Premiärtur med nya motorn!
Efter ett motorhaveri har bogserbåten Grizzly väntat på en ny motor. I går testkördes den och idag genomfördes första arbetsuppdraget.
Läs mer
2019-03-08 08:41
Saybolt inspekterar, kvantifierar och sätter standarder
Saybolt, med ett av sina kontor i Gävle hamn, har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys av kvantitet och kvalitet på produkter under skeppning, behandling och lagring.
Läs mer
2019-03-06 14:56
Forslunds Bulktransport i Gävle hamn transporterar mest slurry i Sverige
”Tidningsanvändandet går ner, men vätskekartongindustrin går som tåget. Nya pappersmaskiner byggs neråt landet och jag tror att slurry kommer levereras till dem från Gävle. Efterfrågan kommer inte gå ner, snarare tvärtom”, säger Jonas Forslund
 
Läs mer