Gävle hamn sätter Gävle på kartan

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Sjöfarten fick Gävle att blomstra och konkurrensen sågs inte med blida ögon av handelsmännen i Stockholm. Genom sitt inflytande lyckades de förhandla fram ett förbud för Gävle mot handel med utlandet. Trots detta växte Gävle som hamnstad och 1673 fick Gävle tillbaka sin stapelrätt, det vill säga rätten att handla med utlandet. Staden och regionen växte och under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige.

Idag är Gävle hamn en av Sveriges största hamnar och hanterar cirka sex miljoner ton gods per år. Gävle hamn är viktig både för regionens såväl som Sveriges ekonomi. Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Tack vare det har Gävle hamn som enda svenska hamn valts ut att delta i det EU-finansierade projektet Efficient Flow. Gävle Hamn satsar mycket på utveckling och att ligga i framkant vad det gäller digitalisering, automatisering och effektivisering. Efficient Flow fokuserar på att optimera godsflöde i hamn och digital informationsdelning både till sjöss och för landtransportörer.Något som hamnar i övrigt sedan kan följa, både nationellt och internationellt och därmed spara resurser ekonomiskt, tidsmässigt och ur miljöhänseende. Målet är att projektet ska bidra till varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning i andra hamnar, där Gävle hamn kommer vara först ut i världen med implementeringen!

Läs mer om Efficient flow

På gång
2019-01-15 13:29
Hur påverkar hamnkonflikten Gävle hamn?
Hamnarbetarförbundet har nu varslat om punktstrejker i flera svenska hamnar, däribland Gävle hamn.

 
Läs mer
2019-01-11 09:09
Hälften av Sveriges kaffeimport går via Gävle hamn
Nu är det dags för Gävle att ytterligare stärka sin roll som Sveriges kaffestad. Det stockholmsbaserade och anrika kafferosteriet Arvid Nordquist Handelsaktiebolag importerar från och med december sitt huvudsakliga flöde av råkaffe via Gävle hamn.
Läs mer
2019-01-08 14:13
Ambulerande fotoutställning för att skapa medvetenhet om Gävle hamn
Varje dag kommer du på ett eller annat sätt i kontakt med produkter som importerats över Gävle hamn. Hamnen har en avgörande roll för din ekonomi.
Läs mer
2018-12-12 16:39
Nu har startskottet för nya containerterminalen gått
Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ägaren till Gävle hamns terminaloperatör Yilport, Robert Yuksel Yildrim, höll i startpistolen (eller kran-kontrollen).
 
Läs mer
2018-11-23 10:49
En av Norra Europas största privatägda lagringsbolag...
... för kemikalie- och petroleumprodukter finns i Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-10-29 15:46
Fartygsrelaterade avgifter för 2019 höjs inte
 Gävle Hamn AB väljer att låta fartygsrelaterade avgifter vara oförändrade från 2018, med ambitionen att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till landtransporter.
 
Läs mer
2018-10-08 16:10
Byggmax lager i Gävle hamn
I Gävle hamn så är SDK shippings största och enda kund Byggmax. Alla varor som går ut till butikerna från Stockholm och norrut, lagras i Gävle hamn.
Läs mer
2018-10-01 14:12
Villa Sjötorp flyttas!
Kontraktet signerat med förening för nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.
Läs mer
2018-10-01 13:50
Alla vägar bär till Gävle hamn
Under de senaste veckorna har 14 skyltar bytts ut för att förtydliga och förenkla körningen in till Gävle hamn. Närmare 1000 fordon passerar Gävle hamns grindar dagligen, så det behövs! Välkommen!
 
Läs mer
2018-09-26 11:09
Från Granudden till Fredriksskans
Terminalen Granudden består av containrar och lagermagasin för pappersrullar. Pappersrullarna transporteras med tåg från Granudden via Gävle ut till Fredriksskans där de sedan skeppas ut med fartyg till olika destinationer för att bli bland annat kartonger och förpackningar.
 
Läs mer