Gammal tant på (torr)spa

Gävle Hamn AB äger två bogserbåtar, Grizzly och Järven. Deras arbetsuppgifter, förutom att bogsera, är att bistå vid farledsservice med att till exempel sätta ut prickar och byta lampor i farledsbojer, samt att bryta is på vintern. Grizzly är byggd 1998 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2014. Järven är byggd 1973 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2011.

 Fotograf Dieter Stöpfgeshoff

Var 3dje år behöver de åka på ”behandling” i Stockholm och nu var det Järvens tur. Hugo Nielsen är projektledare på Stockholms reparationsvarv och ansvarar för Järven medan hon ligger i torrdocka. (Faderligt övervakad även av skeppare Odd Carlsson)
 
Med hjälp av en dockplan så byggs en bädd upp i dockan avsedd för just Järven, för att undvika vattenintag, ekolodsgivare etc. Bädden består av block av betong och/eller stål och sedan ett lager med trä. Man fyller återigen dockan med vatten och fartyget kan backa in. En boj placeras för att markera akterns exakta läge. Medan vattnet sedan sakta pumpas ut igen så lyfter en kran ner stöttor som styrs in på rätt plats längs med sidan av fartyget, med hjälp av två män som sitter i en liten motorbåt. Stöttorna dras ut till rätt längd och slås fast med kilar. Vattnet fortsätter sjunka undan tills fartyget står stadigt på bädden, uppstöttat med stöttor.
 


 
Järven har denna gång fått nytt fett i propellern. Hon har målats för att skydda skrov och skydda mot beväxning av alger, sjögräs, havstulpaner och snäckor. Hon har även fått zinkanoder utbytta. Zinkanoder är placerade under fartyget för att rosten ska angripa dem först och inte skrovet. När de börjar bli utslitna behöver de bytas.
 
Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam, som Gävle Hamns andra skeppare Ronny Gustafsson kallar henne. Och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
På gång
2018-07-30 08:00
En av Sveriges första load plates upprättades i Gävle hamn
Företaget Sören Thyr tog in Gävle hamns första load plate. Idag finns det sex stycken load plates i hamnen och ett drygt 30-tal i landet. En load plate förbättrar packningskapaciteten i en container, samt är varsammare med godset och tillåter att man säkrar godset utanför containern. 
 
Läs mer
2018-08-06 00:00
Nytt kontor i Gävle hamn
Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var under 1800-talet Sveriges största varvs- och redarstad. Haegerstrands etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Idag ligger huvudkontoret inne i Gävle, men nytt kontor öppnade i sommar i Gävle hamn.
Läs mer
2018-07-19 00:00
Hantering av flygbränsle
Från början transporterades flygbränslet på lastbil, men 2006 invigdes flygbränsletåget som går ner till Arlanda.  Flygbränsletågen tilldelades 2012 ett pris för de stora miljöbesparingarna och den minskade trängsel-och bullernivån.
Läs mer
2018-06-27 12:06
Modern behandlingsanläggning
Företaget Dewatech tar emot ungefär 15-1600 fordon per år och cirka 30 000 ton farligt avfall renas i deras maskiner. De kan hantera i stort sett allt avfall som kommer in. 
Läs mer
2018-06-27 11:40
Flygbränsletåget har vunnit flera miljöpriser
Istället för att flera gånger om dagen gå genom Stockholms innerstad, ofta i rusningstrafik, via tankbilar, så transporteras nu flygbränslet med tåg från Gävle hamn till Brista, som ligger 5 km utanför Arlanda flygplats. Nära 250 000 lastbilar har ersatts med tåg sedan 2006.
 
Läs mer
2018-07-14 12:50
Gävle hamn sätter Gävle på kartan
Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Förr som  Sveriges största varvs- och redarstad, idag som en av Sveriges största hamnstäder och som satsar på digitalisering, automatisering och effektivisering.
Läs mer
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer