Gammal tant på (torr)spa

Gävle Hamn AB äger två bogserbåtar, Grizzly och Järven. Deras arbetsuppgifter, förutom att bogsera, är att bistå vid farledsservice med att till exempel sätta ut prickar och byta lampor i farledsbojer, samt att bryta is på vintern. Grizzly är byggd 1998 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2014. Järven är byggd 1973 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2011.

 Fotograf Dieter Stöpfgeshoff

Var 3dje år behöver de åka på ”behandling” i Stockholm och nu var det Järvens tur. Hugo Nielsen är projektledare på Stockholms reparationsvarv och ansvarar för Järven medan hon ligger i torrdocka. (Faderligt övervakad även av skeppare Odd Carlsson)
 
Med hjälp av en dockplan så byggs en bädd upp i dockan avsedd för just Järven, för att undvika vattenintag, ekolodsgivare etc. Bädden består av block av betong och/eller stål och sedan ett lager med trä. Man fyller återigen dockan med vatten och fartyget kan backa in. En boj placeras för att markera akterns exakta läge. Medan vattnet sedan sakta pumpas ut igen så lyfter en kran ner stöttor som styrs in på rätt plats längs med sidan av fartyget, med hjälp av två män som sitter i en liten motorbåt. Stöttorna dras ut till rätt längd och slås fast med kilar. Vattnet fortsätter sjunka undan tills fartyget står stadigt på bädden, uppstöttat med stöttor.
 


 
Järven har denna gång fått nytt fett i propellern. Hon har målats för att skydda skrov och skydda mot beväxning av alger, sjögräs, havstulpaner och snäckor. Hon har även fått zinkanoder utbytta. Zinkanoder är placerade under fartyget för att rosten ska angripa dem först och inte skrovet. När de börjar bli utslitna behöver de bytas.
 
Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam, som Gävle Hamns andra skeppare Ronny Gustafsson kallar henne. Och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
På gång
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer
2018-04-04 11:45
Fortsatt stark tillväxt för containerterminalen i Gävle hamn
Första kvartalet av 2018 visar på fortsatt rekorduppgång av volymsiffrorna med all-time-high både för januari- och februarimånads resultat. 
Läs mer
2017-08-07 16:06
Välkommen till Gävle Hamn
Ett transportcentrum med konstant aktivitet...
Se filmen här
Läs mer
2018-03-01 00:00
Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor
Gävle Hamn och Yilport Gävle fördubblar kapaciteten i containerhamnen. Det beräknas vara klart under 2019, och innebär möjligheter att hantera 600 000 TEU per år. 
Läs mer
2018-01-30 08:02
Starkt ökade godsvolymer
Den totala godsomsättningen för 2017 var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år.
Läs mer
2018-01-25 12:15
Nordligaste hamnen för import av livsmedel
Gävle får Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel
Läs mer
2017-12-21 16:13
Gävle Hamn digitaliserar fartygsanlöpen
Gävle Hamn deltar med bl.a. Rauma Hamn, svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet EfficientFlow för effektiviserad anlöpsprocess.
Läs mer