Handelsdagen 2018

Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.

Handelsdagen är ett viktigt tillfälle för beslutsfattare på olika nivåer i företag, organisationer och myndigheter att hämta in ny kunskap och inspireras i de viktigaste tillväxtfrågorna för region Mellansverige.
 
Morgonen inleddes med ett intressant framförande av Infrastrukturminister Tomas Eneroth som delade med sig av sin syn på utveckling och möjligheter i regionen.
 
”Vi ska göra stora investeringar för regionen och Sverige, och samtidigt ha kul på vägen”, avslutade Tomas Eneroth vilket stämmer bra in på Gävle Hamn AB som tillsammans med Yilport just nu investerar i att fördubbla ostkustens största containerterminal.
 
Stefan Hyttfors tog över scenen efter Infrastukturministern och siade en hel del om framtiden utifrån inställning och hållbarhet. Hans avslutande medskick var:
 
”Motsatsen till hållbart är ohållbart”.

Läs mer om Gävle Hamn ABs hållbara arbete
  
Under infrastrukturdelen hade vi en rad kunniga och duktiga representanter inom framförallt transportslagen, som delade med sig av sina kunskaper och diskuterade problematiken i ekvationen att nå miljömålen, samtidigt som de ska möta regionens trafikkapacitetsbrist och att ha konkurrenskraft inom exportindustrin.
 
Stort tack till:
Tove Winiger, politisk ansvarig Sveriges åkeriföretag
Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart
Björn Westerberg, VD tågoperatörerna
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan
Anna-Karin Larsdotter, Transport manager, ABB
Moderator: Christel Wiman, Seniorkonsult
 
 
Sammanfattade dagen gjorde Gävleborgs Landshövding Per Bill, Regionråd Gävleborg Eva Lindberg, Dalarnas Landshövding Ylva Törn, Regionchef Dalarna Elsmari Julin och Stf regiondirektör inom Trafikverket Birgitta Jonsson.
 
Birgitta Johansson kände att hon fått ett stort utbyte av infrastrukturdelen som gav känslan av samverkan mellan transportslagen. Elektrifieringen av järnvägsspåret ut till Gävle hamn, vilket innebär att omloppstiden för ett tågset minskas med 45 min, gav hon som exempel på synergier mellan transportslagen.
 
Bästa kommentaren under dagen kom ändå från Ylva Törn, Dalarnas Landshövding:
”Ni har en hamn, det har inte vi. Det är vi avundsjuka på”.
 
Stort tack Mellansvenska Handelskammaren och alla inblandade för en givande dag!
 
 
På gång
2018-07-30 08:00
En av Sveriges första load plates upprättades i Gävle hamn
Företaget Sören Thyr tog in Gävle hamns första load plate. Idag finns det sex stycken load plates i hamnen och ett drygt 30-tal i landet. En load plate förbättrar packningskapaciteten i en container, samt är varsammare med godset och tillåter att man säkrar godset utanför containern. 
 
Läs mer
2018-08-06 00:00
Nytt kontor i Gävle hamn
Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var under 1800-talet Sveriges största varvs- och redarstad. Haegerstrands etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Idag ligger huvudkontoret inne i Gävle, men nytt kontor öppnade i sommar i Gävle hamn.
Läs mer
2018-07-19 00:00
Hantering av flygbränsle
Från början transporterades flygbränslet på lastbil, men 2006 invigdes flygbränsletåget som går ner till Arlanda.  Flygbränsletågen tilldelades 2012 ett pris för de stora miljöbesparingarna och den minskade trängsel-och bullernivån.
Läs mer
2018-06-27 12:06
Modern behandlingsanläggning
Företaget Dewatech tar emot ungefär 15-1600 fordon per år och cirka 30 000 ton farligt avfall renas i deras maskiner. De kan hantera i stort sett allt avfall som kommer in. 
Läs mer
2018-06-27 11:40
Flygbränsletåget har vunnit flera miljöpriser
Istället för att flera gånger om dagen gå genom Stockholms innerstad, ofta i rusningstrafik, via tankbilar, så transporteras nu flygbränslet med tåg från Gävle hamn till Brista, som ligger 5 km utanför Arlanda flygplats. Nära 250 000 lastbilar har ersatts med tåg sedan 2006.
 
Läs mer
2018-07-14 12:50
Gävle hamn sätter Gävle på kartan
Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Förr som  Sveriges största varvs- och redarstad, idag som en av Sveriges största hamnstäder och som satsar på digitalisering, automatisering och effektivisering.
Läs mer
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer