Handelsdagen 2018

Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.

Handelsdagen är ett viktigt tillfälle för beslutsfattare på olika nivåer i företag, organisationer och myndigheter att hämta in ny kunskap och inspireras i de viktigaste tillväxtfrågorna för region Mellansverige.
 
Morgonen inleddes med ett intressant framförande av Infrastrukturminister Tomas Eneroth som delade med sig av sin syn på utveckling och möjligheter i regionen.
 
”Vi ska göra stora investeringar för regionen och Sverige, och samtidigt ha kul på vägen”, avslutade Tomas Eneroth vilket stämmer bra in på Gävle Hamn AB som tillsammans med Yilport just nu investerar i att fördubbla ostkustens största containerterminal.
 
Stefan Hyttfors tog över scenen efter Infrastukturministern och siade en hel del om framtiden utifrån inställning och hållbarhet. Hans avslutande medskick var:
 
”Motsatsen till hållbart är ohållbart”.

Läs mer om Gävle Hamn ABs hållbara arbete
  
Under infrastrukturdelen hade vi en rad kunniga och duktiga representanter inom framförallt transportslagen, som delade med sig av sina kunskaper och diskuterade problematiken i ekvationen att nå miljömålen, samtidigt som de ska möta regionens trafikkapacitetsbrist och att ha konkurrenskraft inom exportindustrin.
 
Stort tack till:
Tove Winiger, politisk ansvarig Sveriges åkeriföretag
Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart
Björn Westerberg, VD tågoperatörerna
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan
Anna-Karin Larsdotter, Transport manager, ABB
Moderator: Christel Wiman, Seniorkonsult
 
 
Sammanfattade dagen gjorde Gävleborgs Landshövding Per Bill, Regionråd Gävleborg Eva Lindberg, Dalarnas Landshövding Ylva Törn, Regionchef Dalarna Elsmari Julin och Stf regiondirektör inom Trafikverket Birgitta Jonsson.
 
Birgitta Johansson kände att hon fått ett stort utbyte av infrastrukturdelen som gav känslan av samverkan mellan transportslagen. Elektrifieringen av järnvägsspåret ut till Gävle hamn, vilket innebär att omloppstiden för ett tågset minskas med 45 min, gav hon som exempel på synergier mellan transportslagen.
 
Bästa kommentaren under dagen kom ändå från Ylva Törn, Dalarnas Landshövding:
”Ni har en hamn, det har inte vi. Det är vi avundsjuka på”.
 
Stort tack Mellansvenska Handelskammaren och alla inblandade för en givande dag!
 
 
På gång
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer
2018-04-04 11:45
Fortsatt stark tillväxt för containerterminalen i Gävle hamn
Första kvartalet av 2018 visar på fortsatt rekorduppgång av volymsiffrorna med all-time-high både för januari- och februarimånads resultat. 
Läs mer
2017-08-07 16:06
Välkommen till Gävle Hamn
Ett transportcentrum med konstant aktivitet...
Se filmen här
Läs mer
2018-03-01 00:00
Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor
Gävle Hamn och Yilport Gävle fördubblar kapaciteten i containerhamnen. Det beräknas vara klart under 2019, och innebär möjligheter att hantera 600 000 TEU per år. 
Läs mer
2018-01-30 08:02
Starkt ökade godsvolymer
Den totala godsomsättningen för 2017 var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år.
Läs mer
2018-01-25 12:15
Nordligaste hamnen för import av livsmedel
Gävle får Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel
Läs mer
2017-12-21 16:13
Gävle Hamn digitaliserar fartygsanlöpen
Gävle Hamn deltar med bl.a. Rauma Hamn, svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet EfficientFlow för effektiviserad anlöpsprocess.
Läs mer