Svecon Freight AB bygger nytt magasin och utökar lagringskapaciteten i Gävle Hamn

Svecon Freight AB är en av aktörerna i Gävle Hamn och sysslar framförallt med spedition och fartygsklarering i systerföretagen Gävle Skeppsklarering AB och Andersson & Lundqvist AB. Daniel Berglind sitter som VD för alla bolagen och har gjort det sedan 2013 då han tog över företagen efter sin pappa Bertil Berglind.
 
Bertil Berglind startade företaget 1979 och var en av dem som först introducerade containerfrakt till norrlandskusten. Det anrika Gävlespeditionsföretaget, Andersson & Lundqvist, lades till familjeföretaget 2003. 2006 var de med och startade Gävle Containerterminal som sedan såldes till Yilport, som är terminaloperatörer i hamnen idag.
 
2013 var det dags för Bertil att kliva av och sonen Daniel att ta över. Idag är de nio stycken som jobbar på företaget och de har sina kontor strax utanför hamnområdet.
 
”Vi är ganska olika, pappa och jag, men vad jag framförallt tagit med mig från hans tid är att vara nära kunden och deras gods. Att känna godset och finns där för smarta transportlösningar och stöttning”.
 
Något annat som Daniel tror starkt på är att återinvestera mycket av vinsten för att ha en stabil grund att stå på. Magasin är en bra resurs i transportindustrin menar han. Sedan tidigare äger företaget tre magasin som tillsammans kommer upp i 6000 m2, samt att de hyr 5100 m2 magasin av Fredriksskans hamnmagasin. Just nu håller de på att bygga ytterligare ett magasin på 2800 m2 som ska stå klart nu i mars.
 
”Vi trivs bra i Gävle Hamn då det inte känns så toppstyrt. Det finns utrymme för flexibilitet och dialog” avslutar Daniel.
 
På gång
2018-07-30 08:00
En av Sveriges första load plates upprättades i Gävle hamn
Företaget Sören Thyr tog in Gävle hamns första load plate. Idag finns det sex stycken load plates i hamnen och ett drygt 30-tal i landet. En load plate förbättrar packningskapaciteten i en container, samt är varsammare med godset och tillåter att man säkrar godset utanför containern. 
 
Läs mer
2018-08-06 00:00
Nytt kontor i Gävle hamn
Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var under 1800-talet Sveriges största varvs- och redarstad. Haegerstrands etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Idag ligger huvudkontoret inne i Gävle, men nytt kontor öppnade i sommar i Gävle hamn.
Läs mer
2018-07-19 00:00
Hantering av flygbränsle
Från början transporterades flygbränslet på lastbil, men 2006 invigdes flygbränsletåget som går ner till Arlanda.  Flygbränsletågen tilldelades 2012 ett pris för de stora miljöbesparingarna och den minskade trängsel-och bullernivån.
Läs mer
2018-06-27 12:06
Modern behandlingsanläggning
Företaget Dewatech tar emot ungefär 15-1600 fordon per år och cirka 30 000 ton farligt avfall renas i deras maskiner. De kan hantera i stort sett allt avfall som kommer in. 
Läs mer
2018-06-27 11:40
Flygbränsletåget har vunnit flera miljöpriser
Istället för att flera gånger om dagen gå genom Stockholms innerstad, ofta i rusningstrafik, via tankbilar, så transporteras nu flygbränslet med tåg från Gävle hamn till Brista, som ligger 5 km utanför Arlanda flygplats. Nära 250 000 lastbilar har ersatts med tåg sedan 2006.
 
Läs mer
2018-07-14 12:50
Gävle hamn sätter Gävle på kartan
Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Förr som  Sveriges största varvs- och redarstad, idag som en av Sveriges största hamnstäder och som satsar på digitalisering, automatisering och effektivisering.
Läs mer
2018-06-15 11:24
Har du fastnat bakom ett vindkraftverk?
Just nu är det hög aktivitet i Gävle hamn, då det dagligen körs ut lastbilar lastade med delar till vindkraftverk. För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.
 
Läs mer
2018-05-30 14:01
Gammal tant på (torr)spa
Bogserbåten Järven är på "behandling" i Stockholm, på Stockholms reparationsvarv. Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.
 
Läs mer
2018-05-23 13:37
Handelsdagen 2018
Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.
Läs mer
2018-05-17 13:17
Länsdragningsövning i Gävle hamn
Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 
Läs mer