Arkivet

Intresseanmälan öppen för Villa Sjötorp

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för förvärv, nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.
 

Brandsläckningsövning i Gävle hamn

Övningen som skedde i Gävle hamn idag var ett samarbete mellan räddningstjänst och svenska oljebolag genom SMC (Släckmedelscentralen AB). Inriktningen för en sådan här storskalig oljebrandsläckning är cisternbränder. 
 

Handelsdagen 22 maj

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor.
 

Tillbakablick på elvägens invigning

Den 22 juni deltog Gävle Hamn vid invigningen av världens första elväg. Det gjorde också energiminister Ibrahim Baylan och infrastruktur­minister Anna Johansson, m.fl.
 

Gävle Hamn kraftsamlar inom inpassering och trafikledning

Den första oktober tar en handplockad och helt nybildad grupp medarbetare på Gävle Hamn över driften av Hamntrafikkontoret och trafikledningen. Samtidigt övergår hamnen till kontinuerlig trafikledning, dygnet runt.

Flygbränsle från Gävle Hamn till Bromma Flygplats

Transporteras i samma system som bränslet till Arlanda Airport

Första LNG-drivna fartyget anlöper Gävle

Vi hälsar m/t Tern Ocean välkommen

Fler än 5 000 flygbränsle-tåg från Gävle Hamn till Arlanda

Fram till 2006 gick flygbränslet med lastbil till Arlanda, vilket gav tung belastning både på miljön och på vägarna. Tack vare tåget direkt från Gävle Hamn till Brista utanför Arlanda har 136 000 lastbilar försvunnit från vägarna. Säkrare och mer hållbart för miljön!

Läs mer på GreenCargo.com
 

Beslut taget om investering i ny större containerkaj

Arbetet sätter igång under hösten 2017

Elektrifiering av Fredriksskansbanan

Banan förväntas stå klar 2021