Meny

Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal

Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal.
 
Yilport Nordic och Gävle Hamn AB har tillsammans investerat över en miljard kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter. Nu har de nya containerkranarna anlänt och utbyggnaden av containerterminalen närmar sig sitt slutskede. Gävle Containerterminal, som redan är Ostkustens största containerterminal, kommer därmed att bli dubbelt så stor. Terminalens kapacitet går från 250 000 TEU* till 600 000 TEU per år (En TEU = en tjugofotscontainer).
 
–Det är en långsiktig investering för de närmaste 20 till 30 åren för att möta efterfrågan och hantera ökande volymer och därmed skapa nya möjligheter för den exporterande basindustrin, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn AB.
 
Kranarna är av modellen Super Post Panamax, den största sorten som finns tillgänglig. Med de nya kranarna kan hamnen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd. I dag ligger gränsen på 13. När större fartyg kan anlöpa containerterminalen kommer fler varor att kunna nå invånarna i Gävle och dess omgivning. Containerkranarna är eldrivna och kommer att öka produktiviteten samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen och ljudnivåerna. De kommer med möjlighet till hög grad av automatisering, även om kranarna också kan köras traditionellt med förare placerade i kranen. Kranarna kompletteras med sex portalkranar som kommer sköta stapling och de levererades tidigare i år.
 
Utbyggnaden innebär mer än bara nya kranar. Man har även anlagt en större yta för lagring av containrar. Samtidigt som man ökar produktiviteten ökar även kapaciteten för lagring och lasting av containrar och fartygshantering med 100%. Terminalutbyggnaden möjliggör för fler företagsetableringar och lager i nära anslutning till hamnen. De senaste åren har flera investeringar genomförts i Gävle hamn. Nya lagerbyggnader, järnväg och uppgraderad inseglingsled för att de större fartygen ska kunna anlöpa.
 
– De nya kranarna med sin höjd på 120 meter markerar hamnens betydelse för basindustrins export och expanderar porten för import till Sverige. Yilport är mycket stolta över att leverera sådan utrustning och infrastruktur för att möjliggöra för Sverige att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Eryn Dinyovszky, General Manager på Yilport Nordic.
 
Kranarna levereras färdigmonterade på fartyg. Avlastning från fartyget tar ungefär en vecka. Sedan följer ett par månader av installation på plats, integrering med operativsystem innan de kan tas i full drift.
 
Invigning av den nya containerterminalen kommer att ske i september. Då kommer media, kunder och politiker att få se mer av den nya terminalen. Bland andra kommer infrastrukturminister Ibrahim Baylan att öppningstala. Själva driftsättningen är sedan planerad att ske i början på oktober.
 
 
 
På gång
2021-06-11 14:30
Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal
Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal.
 
 
Läs mer
2021-06-09 07:59
Stora störningar på Gävle Containerterminal
I samband med att terminaloperatör Yilport Gävle har bytt terminalsystem så fungerar inte verksamheten. Det råder stora störningar och långa väntetider som följd. Det arbetas dygnet runt för att lösa problemet.
 
Läs mer
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer