Meny

Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen

Fartygsservice Gävle AB är en av aktörerna i hamnen. Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans.
 
Fartygsservice Gävle AB startades av två bröder och arbetade framförallt med rengöring av fartyg efter kokslaster. Koks är det som blir kvar efter syrefattig förbränning av fossilt kol, exempelvis stenkol. Koks kan användas som bränsle och består av en hög halt aska och kol. Koks kan även användas som reduktionsmedel i järnframställning. Koks kom till användning under den industriella revolutionen, det användes då till att driva fabriker och de tidiga lokomotiven. Koks användes även under en stor del av 1900-talet för uppvärmning av t.ex. bostäder i kokspannor och kokskaminer.
 
Under åren har företagets verksamhet utvecklats. Ägaren Bato Hibner, gick in i företaget 2003. Under den tiden arbetade 6-8 personer i företaget och erbjöd allt ifrån servicearbeten, lasträkning, förmansarbeten samt tjänster som Stadsvägning. Företaget utförde också lagerföring och inspektion av lasthanteringsutrustning åt ett flertal rederier samt försåg fartyg och besättningspersonal med nödvändig utrustning och tillbehör. En viktig tjänst var även leverans av färskvatten till de fartyg som anlöpte i Gävle hamn. Dessutom hade företaget en containerdepå där de besiktade, rengjorde, reparerade, lagerhöll och sålde containrar åt kunder, berättar Bato.

”När Yilport Nordic tog över terminaldriften här i Gävle hamn tillfrågades jag om jag ville börja jobba för dem och terminaloperatören tog därmed över en del av de tjänster som Fartygsservice erbjöd”, fortsätter Bato.
 
Idag är de 2-3 anställda som jobbar på företaget och verksamheten utgörs av en del med andra tjänster som inte är lika hamnnära. De erbjuder dock fortfarande servicearbeten i hamnen såsom skeppshandel, leverans av färskvatten samt Stadsvägningar och är därmed en av de äldsta aktörerna i hamnen. 

”Under en period arbetade faktiskt kommundirektören på företaget i och med att hans mamma var delägare”, ler Bato, ”men det var ett tag sedan nu.”
 


 
På gång
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer
2020-10-23 10:21
Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans
I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn. 
Läs mer
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer