Meny

Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.

Tidigare har vi berättat om Linda Astner som arbetat i Gävle Hamn i många år, och som fått en ny roll som Hållbarhetschef. Hennes tidigare roll har nu tillträtts av Niklas Hermansson som nu alltså leder samma avdelning, men under det nya namnet Trafik och säkerhet. De frågor Linda tagit med sig i sin nya chefsroll handlar först och främst om hållbarhet och digital utveckling, övriga frågor blir kvar hos Trafik- och säkerhetsavdelningen. Niklas avdelning får därmed en mer renodlad funktion och arbetsuppgifterna med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor blir nu enklare att hålla samman än i den gamla organisationens ”Port Authority”. Under avdelningens paraply finns bland annat hamnens bogserbåtsverksamhet och Hamntrafikkontor.
 
Niklas har en bakgrund inom privat sektor som fartygsagent under en 15-årsperiod, vilket var en gedigen skola för att få de grundläggande kunskaperna om hur shippingbranschen fungerar. 2009 valde Niklas att yrkesmässigt gå vidare för att inom offentlig sektor (Banverket/Trafikverket) börja arbeta som kundansvarig för järnvägsföretag. Han hann även med att arbeta i ett par andra befattningar inom Trafikverket, dels som nationell strategisk planerare med fokus på frågor rörande godstransporter, logistik och sjöfart och dels som åtgärdsplanerare och avtalssamordnare inom Trafikverkets Region Mitt. Niklas har arbetat med beslutsunderlag till den nationella planen för transportsystemet och ansvarade för underlagsrapporten ”Sjöfart” till Inriktningsunderlag 2018-2029. Under sina 10 år i statlig tjänst deltog Niklas även i ett EU-projekt rörande inlandssjöfart och arbetade som delprojektledare i ett regeringsuppdrag gällande analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige samt hanterade FoI-frågor inom sjöfartsområdet.
 
”När Gävle Hamn så 2018 sökte en ny medarbetare, såg jag möjligheten att få jobba inom en kommunal hamnverksamhet och fortfarande med flera trafikslag. Ansökan föll väl ut för min del och fr.o.m. februari 2019 och ett år framåt från det har jag varit Gävle Hamns logistikutvecklare. Startsträckan blev inte särskilt lång, eftersom jag under min tid som fartygsagent på ett av Gävles skeppsmäklerier redan hade god detaljkunskap om hamnens verksamheter och företag. Att sedan efter endast ca ett år i hamnbolaget ta steget till att ta chefsansvaret för en avdelning känns både spännande och utmanande, chefskapet är ju en ny roll för mig. Att ta ett ökat ansvar kändes ändå helt naturligt och avdelningen har helt otroligt duktiga och ambitiösa medarbetare, en hel del av verksamheterna är nästan som ett självspelande piano, så chefsrollen känns tacksam på det viset. Gävle hamn har ju en ambition att bli Sveriges bästa hamn och mitt intryck så här långt är att det inte är långt kvar till den absoluta toppen” 
På gång
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer