Meny

Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.

Cargo Survey har lossat tankbåtar sedan 80-talet då Leif Virén startade företaget med verksamhet i Gävle Hamn. Anna-Karin Hector, som idag sitter som VD för företaget blev anställd något år efter uppstart och har varit med sedan dess.

”Mycket har hänt, bland annat såldes företaget år 2000 till ett engelskt företag och sedan vidare till Bureau Veritas. 2007 kom Rikard in i bilden och sedan valde vi att tillsammans köpa tillbaka företaget. Det har alltid känts svenskt och familjeägt, så nu är det där det hör hemma”.

Rikard Nordlander anställdes som inspektör och lossningsledare och utförde kvantitetsinspektioner. Nu ansvar han för hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Idag är det totalt 17 heltidsanställda i Sverige och ca 40 deltidsanställda samt underleverantörer, fördelat på kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Gävle. Merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn med 6 anställda och 15 timanställda/underleverantörer.

Oljebolagen anlitar dem som lossningsledare och även för att bemanna kajerna som säkerhetsvakt och ledningsvakt. Största delen av arbetet är just fartygslossning, men även provtagning av bulk (kol, pellets, ferrolegeringar etc). Ytterligare uppdrag som kan hamna under Cargo Survey är kvantitetsmätningar på bulkfartyg då man mäter in fartyg före och efter lossning och lastning och på så sätt bestämmer vikten. Även kvantitetsinspektioner genomförs där man som oberoende part mellan köpare och säljare mäter in kvantitet av tex petroleumprodukter.


”Det är ett företag med många ansvarsområden som leder till ett varierat och roligt arbete”, berättar Rikard, ”vidare så är vårt läge i Gävle hamn väldigt fördelaktigt då så många av våra största kunder som finns i hela landet finns samlade i Gävle hamn.”

På gång
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer