Meny

En bra start på 2020

2020 inleddes med rekord på Granudden

Två magasin på 5 000 m2 vardera, avsedda för framförallt pappersprodukter, färdigställdes i slutet av 2019 på terminal Granudden. Efterfrågan har varit stor sedan start och fortsätter att vara så även nu under 2020. Den nya maxkapaciteten som lagren bidrar med har hjälpt Granudden att nå ett nytt terminalrekord.
 
”Det här året har startat jättebra, vi hade ett nytt rekord i lagrat gods – 45 000 ton hade vi i lagret på terminalen. Utöver det ser vi ett genomsnitt på 9000 ton i lager per vecka, bara i de nya lagren, och vi har också många förfrågningar om att lagra ytterligare gods i dem. Att bygga de nya lagren har verkligen visat sig vara rätt beslut”, säger terminalchef Stefan Andersson.
 
Under det första kvartalet 2020 har Granudden skeppat ut, i genomsnitt, 395 containers per vecka och ser fortsatt stor genomströmning av gods det kommande året. 

Dessutom kommer det en drop trailer från Swedpaper till Yilport Granudden dagligen som lämnar en tom container och plockar upp en lastad. Granudden och Swedpaper har för avsikt att öka mängden drop trailer-lastningar till två per dag under 2020.


Nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn

Efter att ett lokalt pappersbruk nyligen flyttat om sina importflöden för balmassa så landade valet för import på Gävle hamn. För Bulkterminalen innebär det en ökning med 50% i hantering av balmassa, vilket i sin tur innebär 50 nya anlöp till terminalen.
 
”Det faktum att de valt att omdirigera sina flöden till att gå via vår terminal är väldigt roligt för oss. Det här blir en stor ökning i vår hantering av balmassa och vi kommer att hantera 150 000 ton balmassa under 2020, jämfört med 2019 då vi hanterade 100 000 ton”, säger Terminalchef Jörgen Flank.

Under 2019 importerades dessutom mängder av vindkraftsdelar till terminalen, och allt hann inte transporteras ut ur hamnen. Det är över 300 delar kvar på lager som kommer transporteras ut under det första halvåret 2020.

På gång
2020-08-26 13:10
Invigning av pappersmagasinet
Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade lagret för papper i Gävle hamn. Den ceremoniella bandklippningen gjordes av Sveriges utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor, Anna Hallberg.
 
Läs mer
2020-08-26 14:29
Ulrika Kruukka tar över som ekonomichef
Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Ulrika har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen då hon jobbat som revisor i över 20 år
Läs mer
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer