Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn

 

Kemtrans är ett av de 40 företag som är verksamma i Gävle hamn och VD och ägare är Niclas Pettersson. Företaget har funnits sedan 1984 och etablerade sig i Gävle hamn 2014.
 
”Sedan dess har allt flutit på bra med Kemtrans närvaro i Gävle hamn”, konstaterar Niclas.
 
Niclas är ensam anställd på företaget med huvudverksamhet i Norrköping. I Gävle så kontrakteras medarbetare in, när det till exempel lägger till ett fartyg med flytande kemikalier som ska pumpas in i den cistern som Kemtrans handhar. Även den dagliga tillsynen är kontrakterat via avtal. Cisternen rymmer cirka 6000 m3 och fartygen som lägger till har vanligtvis kapacitet att lasta 5000 m3. Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Svavelsyra har en mängd olika användningsområden inom pappersindustrin, metallindustrin, gruvindustrin, som elektrolyt i blybatterier och inom den kemiska industrin där svavelsyran används för tillverkning av gödselmedel, viskos, titandioxid och fosfater. Svavelsyran som lagras i Gävle hamn går framförallt till pappersindustrin. I kemisk pappersmassa så använder man sig av svavelsyra för att bleka färgen på massan.På gång
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer
2019-07-15 09:00
Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn
Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 
Läs mer
2019-06-28 10:25
SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn
Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
Läs mer