Premiärtur med nya motorn!

Sex veckors sjukskrivning blev resultatet efter att motorn övervarvat med påföljande vevhusexplosion på bogserbåten Grizzly. Efter utredning konstaterades det att stora delar av motorn måste gå vidare till de evigt gröna motorängarna och ny motor köptes in.

"Den största utmaningen var att hitta reservdelar, men tack vare att vi hittade en begagnad motor i Danmark så har allt gått över förväntan", berättar Ingemar Johansson, driftchef energihamnen.

Den havererade motorn och den nyinköpta plockades båda isär och en kombination byggdes ihop. Inte ett så litet projekt var det sedan att lyfta i och koppla in den nya motorn då delar av akterdäck måste skäras upp med svets för att få utrymme att sänka ner motorn.

"Vi var spända inför hur belastningsgproverna skulle gå och väldigt glada när de genomfördes utan avvikelser. I och med det kunde klassningssällskapet Lloyds Register godkänna båten för arbete och uppdrag", säger Ingemar Johansson.

På morgonen den 27 mars genomfördes så första bogseringen och allt flöt på som det skulle.

"Motorn har kommit på plats på rekordtid med hjälp av rekordduktiga folk fr västkusten, hur det nu skulle kunna vara på annat sätt när man kommer från Västkusten. Motorn spinner som en katt", avslutar Ronny Gustafsson, Kapten och tillika Västkustbo.
 

 
På gång
2019-11-26 13:22
Unikie vann anbudet att utveckla appen som ska leda till effektivare anlöp i Gävle Hamn
Företaget Unikie ska ta fram en app som kommer att implementeras i Gävle hamn 2020. Lösningen syftar till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider för fartyg. Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.
Läs mer
2019-10-25 11:24
Samverkansövning
24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen.
Läs mer
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer