Handelsdagen 28 majHandelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap.
Under dagen får du veta mer om de senaste trenderna och hur företag ska lyckas med export och import.

Dagen arrangeras i samarbete med Handelskammaren och Ovako och temat är Internationella Affärer och Infrastruktur.
Vi startar och avslutar med gemensamma block, däremellan väljer du vad som intresserar dig mest.

Dagens program

11:30           Lunch
12:30           Inledningstal
13:00           Hur ska vi bli bäst i världen i Dalarna och Gävleborg
                     Talare: Lars Häggström, Executive in Residence, IMD, Lausanne, Schweiz
13:45           Välj mellan att lyssna på blocket ”Internationella Affärer” eller "Infrastruktur".
                      Se schemat för vardera block nedan.
16:00            Vill du bli medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon?
                       Talare: Svante Randlert
16:30            Summering av dagen
16:45            After Trade med mat & mingel
18:00            Dagen avslutas 


Block: Infrastruktur
kl 13:45-16:00

Inledning
Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn
Den nationella godsstrategin – vad har hänt och vart är vi på väg?
Talare: Åsa tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet, Trafikverket
Närsjöfart – en möjlig lösning?
Talare: Lars Green, Projektledare SPC (Shortsea Promotion Centre), Maritimt forum
Framtidens utmaningar för hållbara vägtransporter
Talare: Roger Blom, VD, Ernst Express
Dagsläge samt framtid utifrån Godsstrategins mål
Talare: Rickard Backlund, Logistikansvarig, SSAB
Paneldiskussion
Moderator: Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren och Natalie Gerami, Gävle Hamn

Block: Internationella Affärer
kl 13:45-16:00

Inledning
Talare: Göran Nyström, EVP Marketing & Technology, Ovako
Avmattning eller högkonjunktur - Hur utvecklas världsekonomin?

Talare: Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea
Brexit - Vad behöver vi veta och göra för att behålla Storbritannien som affärspartner?
Talare: Uppdateras inom kort.
Vår Exportresa – nyckel till lyckade affärer på en global marknad
Talare: Roger Berggren, Styrelseledarmot Leax AB och Pierre Bengtsson, VD, Mafi
Paneldiskussion - Do's & Dont's internationalisering
Moderator: Kristina Snitt och Johan Tunhult, Mellansvenska Handelskammaren
Pris:
Medlemmar 995 kr, exkl moms.
Icke medlemmar 1495 kr, exkl moms.
Anmäl dig här

Välkommen!