Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu dubbleras den

Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.

Gävle hamns unika läge gör att affärerna och efterfrågan på utveckling ökar. Expansion, digitalisering och hållbarhet är samtliga viktiga delar för att följa tiden och utvecklingen – och där ligger Gävle hamn i framkant.

Expansion
Gävle hamn är ett dynamiskt transportnav med ständig aktivitet. Världens alla stora containerrederier trafikerar Gävle hamn och nu investerar Gävle Hamn AB tillsammans med terminaloperatör Yilport närmare 825 miljoner kronor för att bygga ut containerterminalen och kunna ta emot större fartyg.

”Sveriges fjärde livsmedelskontrollstation kommer upprättas här, vilken kommer bli den nordligaste i landet. Även ett högautomatiserat papperslager i direkt anslutning till containerterminalen kommer byggas. Gävle hamn blir första hamnen i världen att ha en sådan anläggning. Containerterminalen beräknas stå färdig 2020.” Håkan Bergström, försäljningschef, Yilport Nordic.

Digitalisering
Gävle hamn är en expansiv hamn som ständigt ökar kapaciteten för att möta efterfrågan, just nu genom dubbleringen av containerterminalen.  I direkt anslutning till hamnen finns även en logistikpark om 20 HA, med utrymme för etablering och ytterligare expansion. Med denna ständiga tillväxt och ökande mängd anlöp och medföljande godshantering, är effektiviteten i stort fokus. Som enda svenska hamn är Gävle hamn delaktiga i det EU-finansierade projektet Efficient flow som syftar till att effektivisera anlöpsprocessen och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft. Projektet ska förbättra flödet av gods genom anpassade och planerade anlöp i hamn och bidra till mindre miljöpåverkan samt tidsbesparingar.

”Informationsutbytet vid ett anlöp till exempelvis containerterminalen, kvalitetssäkras och digitaliseras genom ett gemensamt verktyg i form av en app. När appen står färdig vill vi gärna bjuda in andra hamnar och aktörer att ta del av vårt arbete. På så sätt kan vi samarbeta över gränser och bidra ytterligare till minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet för Sveriges import och export via sjöfart.” Linda Astner, Chef Port Authority.


Hållbarhet
Yilports kombiterminal Stockholm Nord i Rosersberg är en av landets största och erbjuder utmärkta möjligheter att via Gävle hamn förse Stockholmsregionen med importvolymer. Kontinuerliga containertågspendlar går mellan Gävle och Stockholm. Den mellansvenska industrin hanterar stora import- och exportvolymer. Inom en 25-milsradie från hamnen produceras årligen 17 miljoner ton stål och förädlade trävaror. Mycket exporteras till sjöss via containerterminalen i Gävle. Den andelen förväntas växa snabbt i takt med att samhällets behov av miljövänliga transporter ökar. Gävle hamns fördelaktiga läge har bidragit till att en forskningsgrupp på högskolan i Gävle har blivit beviljade 20 miljoner kronor, där ett delprojekt är att medverka till utveckling av Gävle hamn som ett internationellt konkurrenskraftigt transportcentrum med spetskompetens kring hållbar utveckling.
 
”Gävle Hamn AB och Yilport verkar för en fortsatt överflyttning av gods till fartygstransporter. Med strängare krav på mer miljövänliga transporter har Gävle hamn ett optimalt läge, knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser utan trafikstockningar och flaskhalsar, gör det enkelt för varuägare inte bara i vår region, utan i stora delar av Sverige, att öka export såväl som import via Gävle hamn.” Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn AB.

Fakta
  • Sex terminaler varav containerterminalen är ostkustens största med en kapacitet på 600 000 TEU 2020 (1 TEU motsvarar en 20-fot-container)
  • Unikt läge i hjärtat av Mellansveriges industritäta region, med knappt två timmar till Stockholm
  • Öppet dygnet runt
  • Gränskontroll för import av livsmedel
  • Automatiserat höglager för pappersrullar
  • Strategiskt placerad logistikpark nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar.
På gång
2019-03-22 14:29
Handelsdagen 28 maj
Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Under dagen får du veta mer om de senaste trenderna vid internationella affärer och infrastruktur och hur företag ska lyckas med export och import.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer
2019-03-08 08:41
Saybolt inspekterar, kvantifierar och sätter standarder
Saybolt, med ett av sina kontor i Gävle hamn, har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys av kvantitet och kvalitet på produkter under skeppning, behandling och lagring.
Läs mer
2019-03-06 14:56
Forslunds Bulktransport i Gävle hamn transporterar mest slurry i Sverige
”Tidningsanvändandet går ner, men vätskekartongindustrin går som tåget. Nya pappersmaskiner byggs neråt landet och jag tror att slurry kommer levereras till dem från Gävle. Efterfrågan kommer inte gå ner, snarare tvärtom”, säger Jonas Forslund
 
Läs mer
2019-02-21 10:54
Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu dubbleras den
Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.
 
Läs mer
2019-02-15 11:37
Thiele har alptoppar och pannkakssmet i Gävle hamn
Slurry används vid pappers- och kartongtillverkning som fyllmedel i arket eller för bestrykning av det samma. På Thieles fabrik ligger leran som man gör slurry av, i stora berg som ser ut som lockande alptoppar. Slurryn ett utseende av pannkakssmet.
Läs mer
2019-01-11 12:08
Var tänker du besöka utställningen?
Vill du veta vilka produkter du kommer i kontakt med varje dag, som importerats över Gävle hamn? Vill du veta hur många arbetstillfällen Gävle hamn genererar? Vill du veta mer om hur sjöfart påverkar miljön? Besök vår utställning!
Läs mer
2019-01-11 09:25
Utställning på centralstationen för ökad medvetenhet om Gävle hamn
Visste du att 530 är direkt sysselsatta och nära 7500 indirekta jobb är kopplade till Gävle hamn
Läs mer
2019-01-21 14:09
En ny sorts mätmetod testas i Gävle hamn
En ny mätmetod av laserscanning, där man kan sätta instrumentet på ryggen, som en ryggsäck, och förflytta sig samtidigt som man mäter omgivningen, testas i Gävle hamn
 
Läs mer
2019-01-11 09:09
Hälften av Sveriges kaffeimport går via Gävle hamn
Nu är det dags för Gävle att ytterligare stärka sin roll som Sveriges kaffestad. Det stockholmsbaserade och anrika kafferosteriet Arvid Nordquist Handelsaktiebolag importerar från och med december sitt huvudsakliga flöde av råkaffe via Gävle hamn.
Läs mer