Meny

Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu dubbleras den

Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.

Gävle hamns unika läge gör att affärerna och efterfrågan på utveckling ökar. Expansion, digitalisering och hållbarhet är samtliga viktiga delar för att följa tiden och utvecklingen – och där ligger Gävle hamn i framkant.

Expansion
Gävle hamn är ett dynamiskt transportnav med ständig aktivitet. Världens alla stora containerrederier trafikerar Gävle hamn och nu investerar Gävle Hamn AB tillsammans med terminaloperatör Yilport närmare 825 miljoner kronor för att bygga ut containerterminalen och kunna ta emot större fartyg.

”Sveriges fjärde livsmedelskontrollstation kommer upprättas här, vilken kommer bli den nordligaste i landet. Även ett högautomatiserat papperslager i direkt anslutning till containerterminalen kommer byggas. Gävle hamn blir första hamnen i världen att ha en sådan anläggning. Containerterminalen beräknas stå färdig 2020.” Håkan Bergström, försäljningschef, Yilport Nordic.

Digitalisering
Gävle hamn är en expansiv hamn som ständigt ökar kapaciteten för att möta efterfrågan, just nu genom dubbleringen av containerterminalen.  I direkt anslutning till hamnen finns även en logistikpark om 20 HA, med utrymme för etablering och ytterligare expansion. Med denna ständiga tillväxt och ökande mängd anlöp och medföljande godshantering, är effektiviteten i stort fokus. Som enda svenska hamn är Gävle hamn delaktiga i det EU-finansierade projektet Efficient flow som syftar till att effektivisera anlöpsprocessen och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft. Projektet ska förbättra flödet av gods genom anpassade och planerade anlöp i hamn och bidra till mindre miljöpåverkan samt tidsbesparingar.

”Informationsutbytet vid ett anlöp till exempelvis containerterminalen, kvalitetssäkras och digitaliseras genom ett gemensamt verktyg i form av en app. När appen står färdig vill vi gärna bjuda in andra hamnar och aktörer att ta del av vårt arbete. På så sätt kan vi samarbeta över gränser och bidra ytterligare till minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet för Sveriges import och export via sjöfart.” Linda Astner, Chef Port Authority.


Hållbarhet
Yilports kombiterminal Stockholm Nord i Rosersberg är en av landets största och erbjuder utmärkta möjligheter att via Gävle hamn förse Stockholmsregionen med importvolymer. Kontinuerliga containertågspendlar går mellan Gävle och Stockholm. Den mellansvenska industrin hanterar stora import- och exportvolymer. Inom en 25-milsradie från hamnen produceras årligen 17 miljoner ton stål och förädlade trävaror. Mycket exporteras till sjöss via containerterminalen i Gävle. Den andelen förväntas växa snabbt i takt med att samhällets behov av miljövänliga transporter ökar. Gävle hamns fördelaktiga läge har bidragit till att en forskningsgrupp på högskolan i Gävle har blivit beviljade 20 miljoner kronor, där ett delprojekt är att medverka till utveckling av Gävle hamn som ett internationellt konkurrenskraftigt transportcentrum med spetskompetens kring hållbar utveckling.
 
”Gävle Hamn AB och Yilport verkar för en fortsatt överflyttning av gods till fartygstransporter. Med strängare krav på mer miljövänliga transporter har Gävle hamn ett optimalt läge, knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser utan trafikstockningar och flaskhalsar, gör det enkelt för varuägare inte bara i vår region, utan i stora delar av Sverige, att öka export såväl som import via Gävle hamn.” Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn AB.

Fakta
  • Sex terminaler varav containerterminalen är ostkustens största med en kapacitet på 600 000 TEU 2020 (1 TEU motsvarar en 20-fot-container)
  • Unikt läge i hjärtat av Mellansveriges industritäta region, med knappt två timmar till Stockholm
  • Öppet dygnet runt
  • Gränskontroll för import av livsmedel
  • Automatiserat höglager för pappersrullar
  • Strategiskt placerad logistikpark nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar.
På gång
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer