Nu har startskottet för nya containerterminalen gått

Kl 14.30, 12 december sänktes den första pålen i vattnet som första steg i byggandet av den nya containerterminalen. En investering som kommer närma sig 700 miljoner kronor när den står klar, en viktig investering för såväl ostkustens största containerterminal som för hela regionen.

Gävle Hamn ABs VD Fredrik Svanbom hälsade alla välkomna och berättade om dagens containerterminal. Den är redan den största på ostkusten med en kapacitet på 250 000 TEU (1 TEU motsvarar en 20-fots container) och ska nu mer än fördubblas med ytterligare 350 000 TEU.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade om vikten av en sådan här investering i ett nationellt perspektiv. Även Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör, gästade Gävle Hamn ABs byggstart och berättade om det gemensamma muddringsprojektet som lett fram till den möjliga utvecklingen av en containerterminal att räkna med ur internationella mått.

”Genom den här investeringen sätter vi Gävle på kartan”.


Eryn Dinyovszky, VD Yilport Nordic målade upp och visualiserade utbyggnaden för åhörarna. Yilport är terminaloperatör i hamnen och gör investeringen för utbyggnaden tillsammans med Gävle Hamn AB. Robert Yuksel Yildrim, ägare till Yilport, flög upp ända från Turkiet för att närvara och pratade om sin vision för Gävle hamn på den globala marknaden.

Fler internationella gäster satt i publiken. Cyes maritime works som är byggentreprenörer (inom kort med nytt namn - Rover maritime) hade VD och kollegor inresta från Spanien. Dessutom satt det intressenter, människor från  kommunen, regionen, handelskammaren och journalister med i publiken.

Nere på containerterminalen målades det sedan upp hur planerna ska verkställas och första pålen sänktes ner. Glögg och trevlig stämning gav en varm känsla kylan till trots. Nu är det bara resten kvar! Invigning av den färdiga containerterminalen planeras ske 2020.
 
Göran Arnell, Kommundirektör, Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Katarina Norén, GD Sjöfartsverket

Eryn Dinyovsky, VD Yilport Nordic, Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Tomas Eneroth, Katarina Norén, Eryn Dinyovsky, Robert Yuksel Yildrim, ägare Yilport Holding, Antonio Daban, VD Rover Maritime Sweden

På gång
2019-06-19 11:16
Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet
Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 
Läs mer
2019-06-13 12:10
Möjlighet att hyra mark i hamnen!
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 
Läs mer
2019-05-29 11:17
Handelsdagen 2019
Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Läs mer
2019-05-10 15:05
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Transport Logistic-mässan i München
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistikmässan i München 4-7 juni, hall B2 monter 416. Transport Logistics är en av världens största logistikmässor.
 
Läs mer
2019-05-08 13:33
Från kommunfullmäktige och stadshuset till Sveriges hamnars miljönätverk på Grand hotell
Utställningen, om Gävle hamns vikt som arbetsgivare, roll för regionens ekonomi och miljöpåverkan - är med överallt.
Några veckor framöver kan den beskådas på Grand hotell Elite och just nu pågår Sveriges hamnars miljönätverksträff där.
 
Läs mer
2019-03-08 11:24
Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn
Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av den nya containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i terminaloperatör Yilport.
Läs mer
2019-04-26 13:41
Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle hamn
Gävle har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör Gävle-området extra intressant på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.
 
Läs mer
2019-03-27 11:00
Premiärtur med nya motorn!
Efter ett motorhaveri har bogserbåten Grizzly väntat på en ny motor. I går testkördes den och idag genomfördes första arbetsuppdraget.
Läs mer
2019-03-08 08:41
Saybolt inspekterar, kvantifierar och sätter standarder
Saybolt, med ett av sina kontor i Gävle hamn, har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys av kvantitet och kvalitet på produkter under skeppning, behandling och lagring.
Läs mer
2019-03-06 14:56
Forslunds Bulktransport i Gävle hamn transporterar mest slurry i Sverige
”Tidningsanvändandet går ner, men vätskekartongindustrin går som tåget. Nya pappersmaskiner byggs neråt landet och jag tror att slurry kommer levereras till dem från Gävle. Efterfrågan kommer inte gå ner, snarare tvärtom”, säger Jonas Forslund
 
Läs mer