Meny

Ship information

Ship From/to Terminal Berth Departure berth Agent
ANNABA Tallinn
Norrköping
Containerkajen
Containerkajen
17
17
2021-04-12 08:00 SDK SHIPPING AB

Expected vessels

Ship From/to Terminal Berth Arrival berth Agent
BREADBOX WARTHOG Las Palmas de Gran Canari
Okänt utlänskt kustområde
Containerkajen
Containerkajen
17
17
2021-04-12 11:30 ANDERSSON & LUNDQVIST AB
HANNI Gdansk
Norrköping
Containerkajen
Containerkajen
19
19
2021-04-13 09:45 UNIFEEDER A/S
VALDIVIA NORVIK
Antwerpen
Containerkajen
Containerkajen
19
19
2021-04-13 10:00 MSC SWEDEN AB
FINNSTRAUM Elnesvagen
Okänt utlänskt kustområde
Kemikaliekajen
Kemikaliekajen
1
1
2021-04-14 01:30 HAEGERSTRAND, AB P J
CHRISTOPHER Norrköping
Hamburg
Containerkajen
Containerkajen
19
19
2021-04-16 05:45 UNIFEEDER A/S