Gävle Hamns uppdrag

Uppdrag

Gävle hamn är ett modernt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Precis som i flera andra hamnar har Gävle Hamn valt att separera hamnmyndighetsrollen (Port Authority) från den operativa verksamheten i terminalerna. Gävle Hamn AB ägs till hundra procent av Gävle kommun och har i uppdrag att förse terminaloperatörer, speditörer, varuägare och andra intressenter med en effektiv infrastruktur.

Den operativa driften i container-, bulk- och CFS-terminaler utförs av Yilport. Energihamnen driftas i huvudsak av petroleumbolagen.

Gävle Hamn AB ska:

✓ skapa förutsättningar för att regionens export- och importföretag utvecklas
✓ skapa förutsättningar för Gävle-regionen att växa
✓ bidra till tillväxt genom att möjliggöra ökade volymer och fler etableringar