Hamnterminaler i Gävle Hamn: container-, bulk- och kombiterminaler.

Terminaler

Containerterminalen i Gävle Hamn vid Ostkusten.

Containerterminalen

Containerterminalen
Här finns ostkustens största containerhamn med feedertrafik i stort sett dagligen till de stora hamnarna i Europa.

Läs mer om Containerterminalen
Energihamnen vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Energihamnen

Energihamnen är en av Sveriges största och här hanteras i huvudsak bensin, diesel, eldningsolja, etanol, vegetabiliska oljor, kemikalier till basindustrin och flygbränsle.

Läs mer om Energihamnen

Bulkterminalen vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Bulkterminalen

I Bulkterminalen hanteras insats- och försörjningsvaror till basindustrin (exempelvis lera, legeringar, skrot, slig och biobränslen) samt projektlaster där kraven på lyftkapacitet och mellanlagringsytor är höga (exempelvis husmoduler och vindkraftverk).

Läs mer om Bulkterminalen
CFS Fredriksskans vid Gävle Hamn på Ostkusten.

CFS Fredriksskans

I terminal CFS Fredriksskans sker väderskyddad omlastning (stuffning och strippning) av containrar.

Läs mer om Fredriksskans
Logistikområde Fredriksskans vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Logistik i Fredriksskans

Inom Fredriksskans hamnområde finns ett större logistikområde där aktörer med anknytning till hamnverksamheten är lokaliserade. Ett exempel är återvinningsföretag. Här sker bland annat och lagerhantering, stuffning och strippning av containers.

Läs mer om Fredriksskans
CFS Granudden vid Gävle Hamn på Ostkusten.

CFS Granudden

I terminalens tre stora magasin på 50 000 kvadratmeter hanteras olika typer av pappersprodukter, inklusive stuffning i containrar

Läs mer om Granudden

Kombiterminal Granudden vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Kombiterminal Granudden

Från kombiterminalen avgår och ankommer dagliga tågpendlar med containers till och från Gävle Containerterminal och från Göteborg.

Läs mer om Granudden