Energihamnen vid Gävle Hamn på Ostkusten

Snabba fakta

✓  1 000 fartygsanlöp varje år

✓  2 300 meter kajer

✓  1 000 000 kvadratmeter lagringsyta

✓  100 000 kvadratmeter magasin

✓  8 terminaler

✓  6 miljoner ton gods hanteras varje år