Gävle Hamn, hamnen vid ostkusten.

Om Gävle Hamn

Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle Hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten. Trä och stål skeppas ut i världen härifrån, medan råvaror till industrin kommer in. Varje dag ankommer ett tiotal tågset och ungefär 300 lastbilar passerar Gävle Hamns grindar. Ungefär 900 fartyg anlöper hamnen varje år och omkring 6 miljoner ton gods hanteras. Kapacitet finns att dubblera volymen inom en 15-årsperiod.


Etablering i hamnen, Gävle Hamn

Etablering i hamnen


Se ledig mark här
Gävle Hamn, en miljövänlig och hållbar hamn.

En hållbar hamn


Läs om vår hållbara hamn