Logistikområde Fredriksskans

Logistikområde Fredriksskans

Inom Fredriksskans hamnområde finns ett större logistikområde där aktörer med anknytning till hamnverksamheten är lokaliserade, t ex lagerhantering, stuffning och strippning av containers, återvinningsföretag med flera.