Godshantering i Gävle Hamn på Ostkusten

Kapacitet

Några exempel på gods som hanteras i Gävle Hamn:
Hantering av gods i Gävle Hamn

✓ Sågat virke
✓ Papper
✓ Vätskekartong
✓ Pappersmassa
✓ Kaffe
Gävle Hamns godshantering

✓ Skrot och stål
✓ Petroleumprodukter
✓ Kemikalier till industrin
✓ Flygbränsle till Arlanda
✓ Kaolinlera till pappersindustrin
Containerhantering i Gävle Hamn

✓ Legeringar till stålindustrin
✓ Vägsalt
✓ Kätting till oljeplattformar
✓ Biobränslen till kraftvärmeverk
✓ Vindkraftverk