LEDIGA TJÄNSTER

Just nu har vi inga lediga tjänster

Värdegrund

Tillsammans arbetar vi med att erbjuda en effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur för terminaloperatörer, speditörer och varuägare i hamnen. Våra kärnvärden är glädje, samarbete, respekt och ansvar. Denna värdegrund genomsyrar hur vi beter oss mot varandra, samarbetspartners och kunder, men också hur vi tar beslut och hur vi når våra mål.
Glädje:
Vi bjuder på oss själva, är hjälpsamma och visar uppskattning. Vi bidrar med positiv energi till medarbetare, kunder och partners. Vi är stolta över vårt arv och brinner för fortsatt utveckling av hamnen och Gävleborg.
Respekt:
Vi visar respekt för varandra och tar vara på de samlade kompetenserna i företaget.
Samarbete:

Samarbete är otroligt viktigt för att vi ska lyckas bli Sveriges bästa hamn. Vi bidrar med kunskap inom vårt ansvarsområde och tar ansvar för att våra respektive insatser bidrar till att utveckla hamnverksamheten. Vi stödjer varandra och bidrar till ett gott samarbetsklimat – alltid med kunden i centrum.

Ansvar:
Vi tar ansvar i de frågor som berör vår verksamhet, kunder och samarbetspartners. Ett gediget säkerhetsarbete pågår fortlöpande för att identifiera och hantera risker. Det ansvaret omfattar även miljöfrågor, där vi ser oss som en viktig partner i miljöarbetet i Gävleborg och Sverige.
Utöver detta strävar vi efter att alltid vara innovativa, öppna för nya idéer och våga utmana gamla sanningar. Syftet är alltid att göra hamnen säkrare, mer effektiv och med en så låg miljöbelastning som möjligt.